FRANKO DEĞİL, SALAZAR

Necmiye Alpay, kaleme aldığı ve Metis Yayınları´nın da çıkardığı “Dilimiz, Dillerimiz” adlı kitabının 92. sayfasında, “Franko İspanya´sında o kötü ünlü ´Üç F´ vardı yalnızca” demiş.

Şimdi efendim Necmiye Alpay´ın bahsini geçirdiği o “Üç F”, “Fiesta”, “Futbol” ve “Fado” kelimelerinin baş harflerinden meydana getirilmiştir ki bu kelimelerden “Fiesta” ile “Futbol” hem İspanya ve hem de Portekiz´de vardır ama “Fado” Portekiz halk müziğinde bir tür konumunda bulunduğundan, İspanya ile birlikte Portekiz´de değil, yalnızca Portekiz´de mevcudiyet durumu sergiler ki bu vaziyet de “Yukarıda bahis konusu yapılan ´Üç F´nin kötü ününe Portekiz´de kavuşmuşluğu” anlamına gelir.

Gerçekten de “Ben halkı ´Fado, Fiesta ve Futbol´la yani ´Üç F´ ile yönettim” diyen, İspanya´nın eli kanlı diktatörü Franko değil, bir başka diktatör konumunda yer alan ama melanetlerini İspanya yerine Portekiz´de sergileyen, 28.04.1889´da Santa Comba Dao´da doğup, 27.06.1970´de Lizbon´da dünya değiştirmiş bir durumda bulunan Antonio Oliveira de Salazar´dır.

Necmiye Alpay´ın “Ben halkı ´Fado, Fiesta ve Futbol´la yani ´Üç F´ ile yönettim” sözünü Salazar´ın değil de Franko´nun söylemiş bulunduğu keyfiyetinin altını çizmesi, hiç şüphe götürmeyecek bir şekilde yapılmış bir yanlışlıktır ama bu durumun, daha önce de özbeöz Türkçe konumunda ve de “Müfteilün fâilün müfteilün fâilün” vezninde yer alan “Ey ki hezar aferin, bu nice sultan olur/Kulu olan kişiler hüsrev-ü hâkân olur/Her ki bugün Veled´e inanuben yüz süre/Yoksul ise bay olur, bay ise sultan olur” u görmezden gelerek, Hazret-i Mevlana´nın onbinlerce beyitlik şiiri içinde, o şiirlerin Türkçe olan bir tekine bile rastlanılamadığını iddia etmişliğinden dolayı, adı geçenin “İlk hatası” sayılmamaklığı gereklidir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.