Nedim Odabaş

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete, Nedim Odabaş   yorum yok »

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 24.09.2008 : “Doğan Grubu, Başbakan
Tayyip Erdoğan partililerine ‘Bu gazeteleri boykot edin, evinize
sokmayın’ deyince, vaveylayı kopardılar…”
 Özne “Doğan Grubu” olunca fiil tekil olur. Bu bir kuraldır.
 Bir başka kural da “Genelkurmay” adının bitişik yazılmasıdır (bk.
TDK-Türkçe Sözlük); Nedim Odabaş bu kurala uynuyor ve “Genel Kurmay”
yazımını tercih ediyor!

Nedim Odabaş

Ağustos 11, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete, Nedim Odabaş   yorum yok »

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 16.09.2009): “İzmit sınırında oturanda ‘Ben İstanbul’da ikamet ediyorum”‘diyor…”, ” … ama, ilk fırsatta birileri buralara gelip yeşil alanları bile gaspedebebiliyor.”
   1. yanlış: “Dahi” anlamındaki “da” ayrı yazılır. Doğru yazım: “…oturan da…
   2. yanlış: “gaspedebebiliyor1 yazımı yanlış, doğrusu: “gasbedebiliyor”

Nedim Hazar

Ağustos 11, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete, Nedim Odabaş   yorum yok »

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 06.10.2009: “Kimliklerini televizyonlardan kendilerine vazedilen dünya, kahraman ve karakterler etrafında biçimliyorlar.”
   “Vazetmek”in anlamı “Koymak, konulmak”tır. “Kimliklerini, televizyonlardan kendilerine dayatılan…” demek varken…

Nedim Odabaş

Ağustos 10, 2010    Kategori: Genel, Nedim Odabaş   yorum yok »

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 09.06.2010: “…bu Yahudi sermayeli medya kuruluşları allem kalem ediyor…”
   “Bir işi istediği duruma getirmek için her türlü kurnazca çareye başvurmak”  anlamındaki deyimin doğrusu, “allem kallem etmek” değil, “allem etmek kallem etmek”tir. bk. TDK-Türkçe Sözlük.

Arama


Hakkımda

İsim: Hüseyin Movit
Meslek: Genel Yayın Yönetmeni, Düzeltmen
Şehir: İstanbul
Kişisel sayfam


Kategoriler


Arşiv


Bağlantılar


Meta


RSS takip