Sırrı Er

Eylül 25, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

 
*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 27.05.2009: “Hüsamettin Cindoruk’un (doğrusu “Cindoruğ’un”) genel başkan seçilmesinin…”, “Kamuoyunun Demirel ve Cindoruk’u (doğrusu “Cindoruğ”u) daha iyi tanıyabilmesi…”
   Diksiyon hocalığına da soyunan duayen spiker (!) Sırrı Er, TDK-Yazım Kılavuzu’nun 46. sayfasındaki, “Sonunda p,ç,t,k ünsüzlerinden biri bulunan…” diye başlayan paragrafı gözardı ederek keyfî davranıyor!!!
   Canı istediğinde “Sayın Çiçeğ’in”, canı istediğinde “Yeni Şafağ’a” yine canı istediğinde “Yeni Şafağ’ın” diyen Sırrı Er, aynı gün “SAT Yarbay Mustafa Türkân Ecevit Türkiye’ye döndü” ve “Yarbay Mustafa Türkân (Radikal’de “Türkan”) Ecevit dün yetkililere teslim oldu” diyor.
   “Türkân” (Şoray) ile “Türkan” arasındaki farkı bilmeyen diksiyon hocası!!!

Sırrı Er

Eylül 9, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

KURALLARDAN BİHABER TV SPİKERİ

   Önce, Yazım Kılavuzu´nun (TDK) 46. sayfasındaki kuralı okuyalım : “UYARI : Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Çiçek, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, Özbek, Recep, Yiğit, Bosna-Hersek, Gaziantep, Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Çeliği, Çiçeği, Halidi, Mehmedi, Mesudu, Muradı, Özbeği, Recebi, Yiğidi, Bosna-Herseği, Gaziantebi, Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.”

   Bu kurala canı istediğinde uyan, yılların duayen spikeri (!) ve diksiyon hocası (!) Sırrı Er´den örnekler (Hilal´de Sabah, Hilal TV) :
 
   03.02.2009 : “Susurluk´u biz ortaya çıkardık.” (Yanlış)
   03.02.2009 : “Yener Yermez´in Yeni Şafak´a yaptığı itiraflar.” (Yanlış)
   03.02.2009 : “Meral´in izini Susurluğa kadar sürdü deniyor.” (Doğru)
   03.02.2009 : “Dün Bakan Şimşek´in açıklamaları…” (Yanlış)
   09.02.2009 : “Şırnak´ın Güçlükonak ilçesinde…” (Yanlış)
   10.02.2009 : “… Mübareği karşılamayı…” (Doğru)
   10.02.2009 : “… gelecek olan Mübareğin…” (Doğru)
   10.02.2009 : “Mübareğin gündeminde…” (Doğru)
   12.02.2009 : “Bakan Şimşeğin bir açıklaması…” (Doğru)
   13.02.2009 : “… Fazlı Kılıç´a vatandaşlar tepki gösterdi.” (Yanlış)
   13.02.2009 : “Yeni Şafağa geçiyoruz…” (Doğru)
   13.02.2009 : “Hüsnü Mübareğin Türkiye temaslarında…” (Doğru)
   13.02.2009 : “Mübareğin İstanbul´da gerçekleştirdiği…” (Doğru)
   16.02.2009 : “Veli Küçük´ün bağlantılarını araştırmak üzere…” (Yanlış)
   17.02.2009 : “Devlet Bakanı Çiçek´in…” (Yanlış)
   17.02.2009 : “Tokat´a gelen Kurtulmuş…” (Yanlış)
   17.02.2009 : “Tokat´a çıkarma yapan Kurtulmuş´a…” (Yanlış)
   18.02.2009 : “… Kerkük´ün de bizim için çok önemi var.” (Yanlış)
   19.02.2009 : “Şırnak´ın Silopi ilçesinde faili meçhul…” (Yanlış)
   19.02.2009 : “Ali Kılıç´ın elimde diyerek…” (Yanlış)
   19.02.2009 : “Ali Kılıcın Almanya´dan…” (Doğru)
   19.02.2009 : “Kılıç´ın açıkladığı belgeler…” (Yanlış)
   19.02.2009 : “Yeni Şafağa geçiyoruz.” (Doğru)
   19.02.2009 : “… TL´ye ulaştı, Yeni Şafağın haberinde.” (Doğru)
   19.02.2009 : “Sayın Çiçeğin bu yerde açıklamaları oldu.” (Doğru)
   27.02.2009 : “Veli Küçük´ün yatış işlemleri yapıldı.” (Yanlış)
   27.02.2009 : “Veli Küçük´ün Jandarma ve Polis´in yoğun…” (Yanlış)
   02.03.2009 : “Veli Küçük´ün kendisine devamlı para yardımı…” (Yanlış)
   02.03.2009 : “Mustafa Özbek´in evinde bulunan…” (Yanlış)
   02.03.2009 : “Cindoruk´un Menderes´le hiçbir diyaloğunun…” (Yanlış)
   02.03.2009 : “Bu konuda Cindoruk´u uyardığını…” (Yanlış)
   02.03.2009 : “Veli Küçük´ün tanıdığı…” (Yanlış)
   02.03.2009 : “Dünya basını Yeni Şafak´ı takip etti” (Yanlış)
   03.03.2009 : “Yeni Şafağa geçiyoruz.” (Doğru)
   03.03.2009 : “Kıymet Özgür Yeni Şafak´a şunları söyledi.” (Yanlış)
   03.03.2009 : “Antep´ten Şırnak´a…” (Yanlış)
  
   Çelebi böyle olur bizde “diksiyon hocası” dedüğün!

*  Çağdaş Akbaş, atv, 16.07.2010/18.58: “Uçaklar, Heronlardan 15 nat daha hızlı.”
   Kelimenin Türkçe karşılığı (deniz mili) varken, İngilizcesini (knot) kullanmak!
   Hilal TV’nin duayen (!) spikeri Sırrı Er de bir zamanlar, “deniz mili” demek varken “kınot” der dururdu, kulakları çınlasın…

Sırrı Er

Ağustos 29, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

*  Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 02.02.2009: “İsrail kabiinesi
yeniden…”, “İsrail kabiinesinin Mısır’ın arabuluculuğunda…”,
“İsrail kabiinesinin en militan isimlerinden…”
“Bakanlar Kurulu, hükûmet” anlamındaki kelime “kabine” (…) şeklinde
seslendirilir (bk. TDK-Türkçe Sözlük). S.Er birçok kelimeyi telaffuz edemiyor!

Sırrı Er

Ağustos 29, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

*  Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 02.02.2009: “Prof. Dr. Vamik
Volkan’a göre Erdoğan’ın Davos’taki…”
Kültür A.Ş.’de “Diksiyon Dersi Öğretim Görevlisi” olan Sırrı Er,
“Amik” (Ovası) der gibi, “Vamik” (..) diyor, “Vaamık” demesi
gerekirken!!!
Sırrı Er’in, Lâmi’nin 5981 beyitlik, “Vâmık ve Azrâ” adlı
mesnevisinden haberi olmadığı anlaşılıyor… Duayen spiker (!) “dedüğün” böyle olur ülkemizde!!!

Sırrı Er

Ağustos 29, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 02.02.2009: “Kezban Hatemi (…)…”
Sırrı Er, eski İran Cuhhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin (“Haatemi”
şeklinde seslendirilir) adını, hiç duymamış olacak ki… Hem duayen spiker (!) unvanını kullanacaksınız…

Sırrı Er

Ağustos 28, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 02.02.2009: “Japonya’da olduğu
gibi,Türkiye’de de kişi başına düşen gelir yani Gayri Safi Millî
Hasıla’nın oranı 35.000 dolar olursa, burdan da çok giden olacaktır.”
Sırrı Er , “Gayri Safi Millî Hasıla”yı, “Kişi başına düşen millî
gelir” sanıyor (!!!) ayrıca “oran” kelimesini gereksiz yere
kullanıyor…
Gayri Safi Millî Hasıla: Bir ülke vatandaşlarının, bir yıl için
ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi
karşılığındaki değerinin toplamı (bk. www.wikipedia.org).

Sırrı Er

Ağustos 28, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 18.12.2009: “Paniğe sebep
olan…”, “Doğan’a rakip olacağı…”, “… tanınmasına sebep
olduğunu…”
Liselerde ve üniversitede diksiyon dersleri verdiğini sık sık
yineleyen Sırrı Er’in, ulama kuralından haberi yok!!!
“Se-be-bo-lan”, “ra-ki-bo-la-ca-ğı” ve “se-be-bol-du-ğu-nu” deme
becerisini gösteremeyen spikerimizin, öğreneceği daha “çook” şey
var!!!

Fuat Kozluklu

Ağustos 28, 2010    Kategori: atv, Fuat Kozluklu, Genel, Hilal TV   yorum yok »

*  Fuat Kozluklu, atv, 27.02.2009/ 19.19: “… oğul ekonomik kılasta…”
Fuat Kozluklu da meslektaşı Sırrı Er gibi, “L” harfini kalın olarak
seslendiriyor, “oğul ekonomik klâsta” demek, o kadar zor değil; ha
gayret…

Sırrı Er

Ağustos 28, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, 26.02.2009: “… tamamlanan nükleer
santralda…”, “… İran’ın ilk nükleer santralı…”, “…Buşehr
nükleer santralını…”
“Santral” kelimesindeki “L” harfi ince olarak seslendirilir. Sırrı Er
bu kuralı (bk. TDK-Yazım Kılavuzu) bilmiyor ve “santral” kelimesine
getirilen eklerin tümünü kalın olarak seslendiriyor.
Aynı hataya, “kontrol” kelimesinde de düşüyor ve “Amsterdam’a inerken
kontroldan çıktı…”, “… kontrolu uçakta eğitim alan pilota
verdi…” ve “… aniden kontroldan çıktığını…” diyerek, kurallara
uymamakta ısrar ediyor!!!
Doğru seslendirmeler, tabii ki “santralde”, “santrali”, “santralini”,
“kontrolden” ve “kontrolü” şeklinde olmalıydı.

Sırrı Er

Ağustos 28, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

* Sırrı Er, www.mehmetnuriparmaksiz.com, 03.03.2009: “Toron
Karacaoğlu, Tarık Gürcan ve Mesut Mertcan. Biz bu insanları dinleyerek
büyüdük, bu değerlerden eğitim alarak kendimizi geliştirdik. Bu gibi
insanların sayısında da her geçen gün azalma oluyor. Nesilleri
tükenmek üzere demek istemiyorum ama maalesef biz bu insanlar hayatta
iken kıymetini bilmiyoruz. Yaşarken bu değerlerini görmek, farketmek,
anlayabilmek önemli. Bizde bir söz vardır. ‘Kör ölür,bade gözlü
olur.'”
Sırrı Er, atasözünün ne anlama geldiğini bilmediği gibi “badem göz”ü
de “bade göz” yapıveriyor.. Atasözünün doğrusu, “Kör ölür, bade gözlü
olur” değil, “Kel ölür, sırma saçlı olur/Kör ölür, badem gözlü
olur”dur.
(Anlamı: “Önce değersiz bulunan, beğenilmeyen bir kimse, küçük bir şey
 veya fırsat elimizden çıkıp yok olunca birden kıymet kazanır; çok
önemli ve iyi gibi görülür” -bk. www.ilkogretim.info). Yazar ve radyo
dünyasının “duayen” isimlerinden Sırrı Er, örnek olarak verdiği
kişileri “değersiz ve beğenilmeyen” olarak niteliyor!!!

Sırrı Er

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, 17.02.2009: “… bilirkişi raporuna göre
47 nokta 603 nokta 9 yeni Türk Lirası’nı haksız kazanç olarak zimmete
geçirmiş.”
Sırrı Er, elindeki Vakit gazetesini okuyamıyor. Haberin tercümesi:
“… bilirkişi raporuna göre 47 milyon 653 bin yeni Türk Lirası’nı
zimmete geçirmiş.”
Benzer hata, Taraf gazetesini okurken de devam ediyor ve “Polis
sokaklarda gösterici avına çıktı” cümlesi, “Polis sokakta gösteri
avına çıktı” şeklinde okunuyor!!!

Serkan Aksarı

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Serkan Aksarı   yorum yok »

 Serkan Aksarı, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 18.03.2009: “Kurucu ve
yönetici şemaası…”, “… yer aldığı şemaayı…”, “… şemaada CHP
lideri…”, “… şemaada yer aldı…”, “… MİT şemaası…”
Kanalın spikeri, “1. Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana
çizgilerini gösteren çizim.
2. Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı” anlamındaki kelimeyi
telaffuz edemiyor.
Doğru seslendirme: şe’ma…

Gültekin Avcı

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Gültekin Avcı, Hilal TV   yorum yok »

Gültekin Avcı, Hilal TV, 11.03.2009/ 13.09: “Mahşeri vicdanda…”
“Maşeri” (toplumsal) demek varken “mahşeri”yi (mahşeri andıran) seslendirmek…

Serkan Aksarı

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Serkan Aksarı   yorum yok »

l Serkan Aksarı, Hilal TV, 12.03.2009: “Değmesin mabedimin göğsüne
namahrem (…) eli…”
“Yabancı, el” anlamındaki kelime “naamahrem” şeklinde seslendirilir.
Spikerimiz “na” ön ekinin, “naa” şeklinde seslendirileceğini bilmiyor…

Zahide Ülkü Bakiler

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Zahide Ülkü Bakiler   yorum yok »

*  Zahide Ülkü Bakiler, Hilal TV, 13.03.2009/13.15: “… folklor
ekiplerinin oyunlarıyla…”
“Folklor”un “halk bilimi” olduğunu bilmeyen kanalın haber yetkilileri
ve spikeri, bilinen yanlışı tekrarlıyor ve “halk oyunları”nı,
“folklor” yapıp çıkıyor işin içinden…

Sırrı Er

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Sırrı Er   yorum yok »

l Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 19.03.2009: “… yaklaşan seçim
tarihine kadar yeni nüfus cüzdanlarını alamayacakları ve Anayasa’nın
67. maddesinde öngörülen oy cüzdanlarını alamayacakları, kullanma
hakları  kullanamayacakları anlaşılmıştır.”
Yılların “spikeri” (!) önündeki metni okuyamıyor. Haberin tercümesi:
“…yaklaşan seçim tarihine kadar yeni nüfus cüzdanlarını
alamayacakları ve Anayasa’nın 67. maddesinde öngörülen oy kullanma
haklarını kullanamayacakları anlaşılmıştır.”

Mualla Orhan

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Mualla Orhan   yorum yok »

* Mualla Orhon, Elveda Hüzün, Avcıol Basım Yayın, İstanbul-2007, s. 13: “Eğilip açık kalan paltomun düğmelerini ilikledi.”
Roman kahramanı kadın olduğuna göre, iliklenen “palto” değil “manto”dur. Mualla Orhon, Tulûhan Tekelioğlu’nun Habertürk gazetesinde yaptığı hataya düşüyor…

Serkan Aksarı

Ağustos 20, 2010    Kategori: Genel, Hilal TV, Serkan Aksarı   yorum yok »

*  Serkan Aksarı, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 18.03.2009 : “Kurucu ve
yönetici şemaası…”, “… yer aldığı şemaayı…”, “… şemaada CHP lideri…”,
“… şemaada yer aldı…”, “… MİT şemaası…”
 Kanalın spikeri, “1. Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana
çizgilerini gösteren
çizim. 2. Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı” anlamındaki
kelimeyi telaffuz
edemiyor. Doğru seslendirme : şe’ma…

Gültekin Avcı

Ağustos 20, 2010    Kategori: Genel, Gültekin Avcı, Hilal TV   yorum yok »

*  Gültekin Avcı, Hilal TV, 11.03.2009/13.09 : “Mahşeri vicdanda…”
 “Maşeri” (toplumsal) demek varken “mahşeri”yi (mahşeri andıran)
seslendirmek…

Arama


Hakkımda

İsim: Hüseyin Movit
Meslek: Genel Yayın Yönetmeni, Düzeltmen
Şehir: İstanbul
Kişisel sayfam


Kategoriler


Arşiv


Bağlantılar


Meta


RSS takip