Nedim Odabaş

Ağustos 26, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete, Nedim Odabaş   yorum yok »

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 24.09.2008 : “Doğan Grubu, Başbakan
Tayyip Erdoğan partililerine ‘Bu gazeteleri boykot edin, evinize
sokmayın’ deyince, vaveylayı kopardılar…”
 Özne “Doğan Grubu” olunca fiil tekil olur. Bu bir kuraldır.
 Bir başka kural da “Genelkurmay” adının bitişik yazılmasıdır (bk.
TDK-Türkçe Sözlük); Nedim Odabaş bu kurala uynuyor ve “Genel Kurmay”
yazımını tercih ediyor!

Cafer Keklikçi

Ağustos 13, 2010    Kategori: Cafer Keklikçi, Genel, Milli Gazete   yorum yok »

*  Cafer Keklikçi, Millî Gazete, 01.08.2009 :  “…gürültü kirliliğiyle kulakları ve daha ötesi beyni ve kalbi dolmuş kimselerin hırs kapanına kapılması içten bile değil.”
   “Çok kolay” anlamındaki deyimin doğrusu “işten bile değil”dir amma…

Fatma Tuncer

Ağustos 12, 2010    Kategori: Fatma Tuncer, Genel, Milli Gazete   yorum yok »

*  Fatma Tuncer, Millî Gazete, başlık, 21.02.2009 : “O taktirde yoksullaşırsın”
   “Taktir”in “damıtma”, “takdir”in de “beğenme” anlamına geldiğini, bir kere daha belirtelim de…

İbrahim Tenekeci

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, İbrahim Tenekeci, Milli Gazete   yorum yok »

*  İbrahim Tenekeci, Millî Gazete, 12.10.2009: “Bir yandan Amerika’yı protesto ediyor, öte yandan ‘yükselecek’ diye Amerikan Doları’na yatırım yapıyoruz.”
   “Dolar” özel isim değildir; bu nedenle küçük harfle başlatılması gerekir. Bu bir kuraldır. (bk. TDK-Yazım Kılavuzu)

Ali Haydar Haksal

Ağustos 12, 2010    Kategori: Ali Haydar Haksal, Genel, Milli Gazete   yorum yok »

*  Ali Haydar Haksal, Millî Gazete, 14.11.2009: “Aklıselim insanlar bunu elbette zihin dünyalarında büyütürler.”
   “Sağduyu” anlamındaki isim, “aklıselim insanlar” şeklinde değil, “aklıselim sahibi insanlar” şeklinde kullanılır!!!

Millî Gazete

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete   yorum yok »

*  Millî Gazete, 28.03.2009: “Dolayısıyla önemli bir muhtevaya sahip olan yazı tefrikası, ‘tarihi (doğrusu “tarihî” H.M.) tekerrürü görme’ açısından ehemmiyete haiz.”
   “Taşıyan” anlamındaki “haiz” kelimesinden önce, “ehemmiyeti” değil, “ehemmiyete” yazarsanız cümle düşük olur… 

Gazetenin düzeltmeni İbrahim Tenekeci’nin kulağını çınlatalım mı?

İbrahim Tenekeci

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, İbrahim Tenekeci, Milli Gazete   yorum yok »

*  İbrahim Tenekeci, Millî Gazete, 19.08.2009: “Oysa milli demek, dini demektir.”
   “Millî Gazete’de düzeltmenlik de yaptığını belirten İbrahim Tenekeci, yazılarında imla kurallarına uymuyor ve “millî” kelimesini “milli” (milli toprak!!!); “dinî” (dinle ilgili) kelimesini de “dini” (“din”in “i” hâli) şeklinde yazıyor!

Nedim Odabaş

Ağustos 11, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete, Nedim Odabaş   yorum yok »

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 16.09.2009): “İzmit sınırında oturanda ‘Ben İstanbul’da ikamet ediyorum”‘diyor…”, ” … ama, ilk fırsatta birileri buralara gelip yeşil alanları bile gaspedebebiliyor.”
   1. yanlış: “Dahi” anlamındaki “da” ayrı yazılır. Doğru yazım: “…oturan da…
   2. yanlış: “gaspedebebiliyor1 yazımı yanlış, doğrusu: “gasbedebiliyor”

Nedim Hazar

Ağustos 11, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete, Nedim Odabaş   yorum yok »

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 06.10.2009: “Kimliklerini televizyonlardan kendilerine vazedilen dünya, kahraman ve karakterler etrafında biçimliyorlar.”
   “Vazetmek”in anlamı “Koymak, konulmak”tır. “Kimliklerini, televizyonlardan kendilerine dayatılan…” demek varken…

Millî Gazete

Ağustos 3, 2010    Kategori: Genel, Milli Gazete   yorum yok »

* Millî Gazete, 01.10.2009: “Bu köşede hazırlık soruşturmalarının yargıdan önce medyaya yansımasının mahsurlarını zaman zaman dile getiriyorum.”
“Mahsur” (kuşatılmış) ile “mahzur”u (sakınca) karıştırma sırası Millî Gazete’ye gelmiş olacak ki…

Arama


Hakkımda

İsim: Hüseyin Movit
Meslek: Genel Yayın Yönetmeni, Düzeltmen
Şehir: İstanbul
Kişisel sayfam


Kategoriler


Arşiv


Bağlantılar


Meta


RSS takip