Hıncal Uluç

Eylül 9, 2010    Kategori: Genel, Hıncal Uluç, Sabah   yorum yok »

*  Hıncal Uluç, Sabah, 15.07.2010: “Şile’de bir plaj.. Plajda bir can kurtaran kulesi.. Kulede bir cankurtaran. Buraya kadar tamam.. Ama geceyi nerde eskittiği belli can kurtaran horul horul uyuyor.”
   “Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse” anlamındaki kelime “cankurtaran” şekline yazılır. Kelime bir kere doğru, iki kere de yanlış yazılmış!

Erdal Şafak

Eylül 7, 2010    Kategori: Erdal Şafak, Genel, Sabah   yorum yok »

*  Erdal Şafak, Sabah, 18.07.2010: “Birçok belediyeyi ‘Arka bahçe’ye dönüştürmeleri de.”, “Ve çünkü terör örgütü bir kez kentlerde, kasabalarda ‘Arka bahçe’den ‘Ön bahçe’ye geçerse…”
   “Bir bölgeyi çevreleyen ve onunla ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunan bölge, hinterlant” anlamındaki isim “arka bahçe” değil, “arkabahçe”dir.

Sabah

Ağustos 25, 2010    Kategori: Genel, Sabah   yorum yok »

www.sabah.com.tr, başlık, 29.09.2008/12.00 : “Erkeklerde prostat
için soyunsun.”
 “Dahi” anlamındaki “de”nin kelimeye bitişik yazılması, hem de başlıkta…

Ebru Kılıçoğlu

Ağustos 24, 2010    Kategori: Ebru Kılıçoğlu, Genel, Sabah   yorum yok »

*  Ebru Kılıçoğlu, Sabah, 03.10.2008 : “… penaltıyı Milan Baros da
gole çeviriyor (…) Çaba var belki… Ama kuru sıkı (doğru yazım :
kurusıkı -H.M.) olunca tehlike yaratmıyor.”
  Ebru Kılıçoğlu, “kurusıkı”nın anlamını bilmiyor. “Kurusıkı”nın
anlamı :1)  Yalnız barut doldurulmuş, çekirdeksiz tüfek veya tabanca
mermisi. 2) Bu mermiyi patlatan bir tür tabanca. 3) Korku. 4) (argo)
Blöf (bk. TDK-Türkçe Sözlük).

Ömer Üründül

Ağustos 24, 2010    Kategori: Genel, Ömer Üründül, Sabah   yorum yok »

*  Ömer Üründül, Sabah, 13.07.2010: “Ama hücumda etkili olamıyorlardı. Çünkü İspanya’da sağlam defans bloğunun yanında etkili de pres yapan bir takımdı.” , “Hollanda da topu iyi kullanan, kollektif yapısı oturmuş organize bir takımdı.”, ” Hollanda’nın defans bloğu da beklenenden çok daha az hatasız oynadı.”, “Hem sayısal eksikliğe düşmüşlerdi, hem de defans bloğu organizasyonları ters-yüz olmuştu.”
   1. yanlış: Blok kelimesine sesli harf ulandığında “K” yumuşamaz bu bir kuraldır. Ö.Üründül bu kurala 10 küsur yıldır uymuyorn. 2. yanlış: “Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan; ortaklaşa” anlamındaki kelime “kollektif” değil, “kolektif”tir. Ö.Üründül bu hataya da yıllardır düşmektedir.
   Ö.Üründül Milliyet’te iken, uyarılarımız üzerine Sayın Cem Şengül yanlışları düzeltiyordu. Sabah spor servisinde bu işlerle ilgili kimsenin olmadığı anlaşılıyor…

Engin Ardıç

Ağustos 23, 2010    Kategori: Engin Ardıç, Genel, Sabah   yorum yok »

*  Engin Ardıç, Sabah, 29.04.2010: “Kenan Evren’in, Haydar Saltık’ın ve onların hık deyicisi Orhan Aldıkaçtı’nın ‘bilimsel’ görüşlerine hayranlık duyuyor olmalı!”
   “Başkasına yardım edecek veya yüreklendirecek gücü olmadığı hâlde öyle görünüp yardakçılık eden kimse” anlamında kullanılan bir sözde geçen kelime “hık” değil, “hınk”tır.

Hıncal Uluç

Ağustos 23, 2010    Kategori: Genel, Hıncal Uluç, Sabah   yorum yok »

*  Hıncal Uluç, Sabah, 22.4.2010: “Ne zamanki ‘Ölmüş’ Emek’i kurtarmak için harekete geçildi. Kıyamet o zaman koptu..”
   “Bağlaç” “ki” kelimeye bitişik yazılmaz. Doğru yazım: Ne zaman ki… “Hıncal Uluç, her zamanki gibi yazım kurallarına uymuyor” denilir de…

*  Sevilay Yükselir, Sabah, 18.06.2009 : “… insanları irrite edecek
çok kötü bir imajla…”
  “Sinirlendirecek” demek varken, kelimenin İngilizcesini (irritate)
kullanmak!!!

Hıncal Uluç

Ağustos 16, 2010    Kategori: Genel, Hıncal Uluç, Sabah   yorum yok »

*  Hıncal Uluç, Sabah, 23.05.2009 : “Bu Romen, benim ülkeme,
alenen ve resmen hakaret etti.”
  Sayın Uluç, bir Rumen olan Lucescu’yu, “Romen” (Eski Roma halkından
olan kimse- bk.TDK-Güncel Türkçe Sözlük) yapıyor!!!
  Rumen : Romanya halkından ya da bu halkın soyundan olan kimse (bk.
Dil Derneği-Türkçe Sözlük).

Nazlı Ilıcak

Ağustos 13, 2010    Kategori: Genel, Nazlı ılıcak, Sabah   yorum yok »

*  Nazlı Ilıcak, Sabah, 12.10.2009 : “Öküzün altında buzağı arandığına, her adımda, ‘zülfüyara dokundu/dokunmadı’ hesabı yapıldığına göre…”
   “Hatırlı, güçlü bir kimseyi veya bir makamı gücendirmek, darılmasına yol açmak” anlamındaki deyimin doğrusu “zülfüyâre dokunmak”tır (bk. TDK-Türkçe Sözlük).

Hıncal Uluç

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Hıncal Uluç, Sabah   yorum yok »

*  Hıncal Uluç, Sabah, 21.10.2009: “‘Ne mutlu Türküm diyene’ Atatürk’ün hem de en anlamlı, en güzel lafı değil mi?.”
   Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu, s. 46). Doğru yazım: “Türk’üm”

Hıncal Uluç

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Hıncal Uluç, Sabah   yorum yok »

*  Hıncal Uluç, Sabah, 20.10.2009: “Bu milletin vergilerini, bir takım kendini beğenmiş sözüm ona entel, dantel züppelere dağıtmaya hakkın var mı?.”
   “Kimi, bazı” anlamındaki sıfatın doğru yazımı “bir takım” değil, “birtakım”dır. “Fenerbahçe, korkulacak bir takım” denilir de…

Şelale Kadak

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Sabah, Şelale Kadak   yorum yok »

*  Şelale Kadak, Sabah, 10.11.2009: “Hem de kendi adını taşıyan bir zeytin fidesini toprağa ekti.”
   “Fide”ler (ve fidanlar) ekilmez, dikilir. Buğday, arpa ve çavdar vb. ekilir de…

Ebru Kılıçoğlu

Ağustos 12, 2010    Kategori: Ebru Kılıçoğlu, Genel, Sabah   yorum yok »

*  Ebru Kılıçoğlu, Sabah, 06.11.2009: “Hemen 2 dakika sonra Sabri’nin sağdan ortasına Nonda’nın gelişine vurduğu kafayaysa kaleci adeta (doğrusu “âdeta” H.M.) diyor.”
   Kaleci “âdeta” demiş, ne demekse?

Şelale Kadak

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Sabah, Şelale Kadak   yorum yok »

*  Şelale Kadak, Sabah, 18.11.2009: “Mavi Senfoni isimli eseri açık artırmada 2.2 milyon liraya alıcı bulunca, bir anda yaşayan en pahalı ressamlardan biri konumuna yükselen Burhan Doğançay’ın en büyük koleksiyonerinin…”
   Pahalı olan ressam Burhan Doğançay mı, yoksa eseri mi? Bir açıklayıveren çıksa da

Hıncal Uluç

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Hıncal Uluç, Sabah   yorum yok »

*  Hıncal Uluç, Sabah, 21.11.2009: “All Star’da basın tribününde kaç Türk gazeteci vardı. Kaç kişi yazdı, onu söyle bana.. Ötesi lafu güzaf!..” 
  “Boş söz” anlamındaki kelime, “lafu güzaf” değil, “lafügüzaf”tır… (bk. TDK-Türkçe Sözlük)

Nazlı Ilıcak

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Nazlı ılıcak, Sabah   yorum yok »

*  Nazlı Ilıcak, Sabah, 08.11.2009: “Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO), korkusunun yaşandığı şu günlerde…”
   Değiştirilen “genetik” (kalıtım bilimi) değil, “gen”dir (İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge) amma…

Sinan Aydın

Ağustos 12, 2010    Kategori: Genel, Sabah, Sinan Aydın   yorum yok »

*  Sinan Aydın, Sabah, 14.10.2009 : “Annesiyle odun topladığı enkaz çökünce kendini dışarı atan Aleyna, komşuların yardımıyla annesini göçükten çıkardı.”, “Göçük altından annesini kurtardı.”)
   1. yanlış: Çöken enkaz değil, haber metninde belirtildiği gibi, duvardır. Zaten enkaz çökmez!
   2. yanlış: Anne, yine haber metninde belirtildiği gibi, göçük altından değil, enkaz altından çıkartılmıştır.
   Göçük : 1.Çökmüş, göçmüş (yer) 2. Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı. 3. mdn. Kaya veya cevherin kendi kendine yer altına doğru çökmesi (bk. Halıcı Türkçe Sözlük)

Engin Ardıç

Ağustos 11, 2010    Kategori: Engin Ardıç, Genel, Sabah   yorum yok »

*  Engin Ardıç, Sabah,13.10.2009: “Kendilerinden ‘sıtkımın sıyrılması’ o döneme rastlar.”
   “Birine karşı duyulan güven ve inancı yitirmek” anlamındaki deyim, “sıtkı sıyrılmak değil, “sıdkı sıyrılmak”tır.

Hıncal Uluç

Ağustos 11, 2010    Kategori: Genel, Hıncal Uluç, Sabah   yorum yok »

*  Hıncal Uluç, Sabah, 15.10.2009: “Fenike’den Alanya’ya Türk Rivierasını dünya cazibesi haline getirir..”
   Hıncal Uluç, MÖ XII. yüzyılda tarih sahnesinden çekilen Sami kavmi “Fenike Medeniyeti” ile Antalya’nin “Finike”ilçesini karıştırıyor.

Arama


Hakkımda

İsim: Hüseyin Movit
Meslek: Genel Yayın Yönetmeni, Düzeltmen
Şehir: İstanbul
Kişisel sayfam


Kategoriler


Arşiv


Bağlantılar


Meta


RSS takip