Cem Yılmaz

*  Cem Yılmaz, NTV, 09.06.2009/21.25 : “En ustalarında dâhi
gördüm…”, “Üzerine konuşmasak dâhi…”
   Birçok meslektaşı gibi Cem Yılmaz da “dahi” ( 1-Da, de. 2- Bile)
demek varken, “dâhi” (Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse,
deha) diyor. (bk. TDK-Türkçe Sözlük)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.