Engin Ardıç

*  Engin Ardıç, Sabah,13.10.2009: “Kendilerinden ‘sıtkımın sıyrılması’ o döneme rastlar.”
   “Birine karşı duyulan güven ve inancı yitirmek” anlamındaki deyim, “sıtkı sıyrılmak değil, “sıdkı sıyrılmak”tır.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.