Güngör Uras

*  Güngör Uras, Milliyet, 16.11.2009: “Bizde konut stoğunun gerçek durumu hakkında bilgi bulmak imkânsızdır”, “Şimdilik stoğa çalışılıyor”, “Ancak gerçek şu ki, tekrarda yarar var, konut stoğu rakamları belirlenemediği için…”
   “Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif” anlamındaki “stok” kelimesine sesli harf ulandığında “K” harfi yumuşamaz. Bu bir kuraldır. (bk. TDK-Yazım Kılavuzu)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.