Hakan Şahin

*  Füsun Ünsal-Hakan Şahin, 80 Yılın Sesi, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı yayını:
  Düzeltmeleri, Türk Dil Kurumu tarafından yapılan (!) kitaptaki
yüzlerce hata/yanlıştan
örnekler : (Doğrular parantez içinde belirtilmiştir.)
  Sayfa   XI :  “1927’lerden 2000’lere Nasıl Gelindi?” (1927’den…)
  Sayfa   34 : “… Yassı ada’ya sevk ettiler.”, “Yassı ada’da
tutuklanıp…” (Yassıada…)
  Sayfa   89 : “… eğiticiyle birebir yapılan uygulamalı
çalışmalar…” (… bire bir…)
  Sayfa   89 : “… uygulamalı birebir çalışmalar…” (… bire bir…)
  Sayfa   90 : “… yaptığı yanlışların tahsisi…” (… tashihi…)
  Sayfa   97 : “… istenen anafikrin…” (ana fikirin…)
  Sayfa 119 : “… üçlü sacayağının…”, “… üçlü sacayağından…”
(…sacayağı…)
  Sayfa 121 : “Öksürük krizine yakalanmak istemezsiniz.” (…istemezseniz.)
  Sayfa 132 : “… A.g.e. Sayfa : 77” (age., s.77)
  Sayfa 133 : “Birden bire ve tek…” (Birdenbire…)
  Sayfa 147 : “… soluk borusu, broşlar, akciğer…” (… bronşlar…)
  Sayfa 199 : “… Kılavuzu Çalışma Gurubu,…”, “… alan çalışma
gurubu…” (…Grubu..)
  Sayfa 262 : “… psikiyatriste danışmaz,…” (… psikiyatra…)
  Sayfa 290 : “… ama yinede… ” (… yine de…)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.