Hasan Basri

*  Hasan Basri, Türkü Diyenler, Olay TV, 23.06.2009/22.30 : “O türküyü
Bedia Akartürk’ten, hançerinden dinlemeyi…”
  Hasan Basri hem türkü söylüyor, hem türkü programı yapıyor veee
“hançere” ile “hançer” arasındaki farkı bilmiyor!!!
  Hançer . “Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan
bir tür bıçak.” (bk. Dil Derneği Türkçe Sözlük)
  Hançere : “Gırtlak.” (bk. age.)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.