Hüseyin Movit Son paylaşımları

HÜSEYİN MOVİT ABİMİZİN SON PAYLAŞIMLARI

Hüseyin Movit @pandispanyagaze

28 Eyl

KİTAP MOVİT Bir Türkçe sevdalısı olan Hüseyin Movit’in “Türkçesi Varken NEDEN?” adlı kitabı yayımlandı. Movit, kitabında, özellikle gazeteci ve yazarlardan örnekler vererek dildeki zavallılaştırmayı anlatıyor. Pek çok sözcüğün Türkçesi dururken yabancısını kullanıyoruz. Örneğin:

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

28 Eyl

Travma (sarsıntı), Hijyenik (sağlıklı), Kulvar (şerit), Dublaj (seslendirme), , Kalite (nitelik), Jenerasyon (nesil) Finansal (mali), Marketing (pazarlama), Popülasyon (nüfus), Montaj (kurgu), Aroma (hoş koku), Limit (üst sınır), Nötr (yansız), Printer (yazıcı)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

28 Eyl

Dejenerasyon (yozlaşma), Radikal (köklü), Dekoder (çözücü), ,Trend (eğilim),Link (bağlantı), Poligon (atış alanı), Star (yıldız), , Prestij (saygınlık), Marjinal (sıra dışı), Legal(yasal) Kongre (kurultay), Realite (gerçeklik), Promosyon (tanıtım), Prodüktör (yapımcı), vd…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

27 Eyl

SPİKERLERE Türkiye Sigorta reklamı, teve2, 27.09.2021, kadın spiker: “İkâme araç hizmeti” “Yerine koyma, yerine kullanma” anlamındaki kelime ikaame şeklinde ve ikinci hece kalın olarak seslendirilir. Spiker heceyi ince olarak seslendiriyor, bu da kulak tırmalıyor!@Turkiye_Sigorta

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

AT MARTİNİ RTÜK’ün Serhat Demirel’e yazdırdığı çakma Türkçe Telaffuz Sözlüğü”nde “Enbiya”nın anlamı veriliyor: “Kendisine kitap indirilmiş peygamberler.” Palavranın bu kadarına pes doğrusu! “Enbiya”nın anlamı, “Nebiler, kendilerine kitap indirilmemiş peygamberler.”dir!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

24 Eyl

11 gün önce uyardık nafile! İnternet sürümünde yanlışlık hâlâ düzeltilmemiş!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

24 Eyl

HORR Serhat Demirel, mahut sözlüğünde “Selanik”in anlamını veriyor: Yunanistanda bir şehir.” Nasıl olsa, kesme işareti nerede diye soran yok, hem bu kadar çevresi varken! Doğru yazım: Yunanistan’da…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

18 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ RTÜK’ün Serhat Demirel’e yazdırdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde “erganun:”un anlamı veriliyor: “Org adı da verilen müzik aleti.” “Erganun”u anladık da “iki nokta ne oluyor? Bir açıklayıveren çıksa da… İnternet sürümünü hemen düzeltin bakalım! Marş marş…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

24 Eyl

RTÜK sözlüğünü sayemizde tashih ediyor! “İnternet sürümünü hemen düzeltin bakalım.” demiştik. Bedava tashih baldan tatlıdır!

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

11 Eki 2020

DURUMUN VAZİYETİ Dr. Serhat Demirel de Nikolay İvanoviç İlminskiy’nin tuzağına düşmüş Nikolay İ. İlminskiy Rus Ortodoks misyoneridir Çarlık Rusyası tarafından Asya’daki Türklere, “Siz Türk değil, Türkçe konuşan Türki kavimlersiniz” diyerek onlara Türklerden koparmak amacıyla

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

·

11 Eki 2020

görevlendilmiştir. İşte Demirel’in hatası: Azerbaycan: Orta Asya’da kurulu Türkî devletlerden biri. @FatmaTurkTurksoy

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

·

24 Eyl

Uyanık RTÜK beleş düzeltmeni bulmuş ve internet sürümündeki “Türkî” kelimesini “Türk” yapmış, sayemizde. İnsan hiç olmaz ise bir teşekkür eder. Değil mi?

https://pbs.twimg.com/profile_images/807194463592390656/Q0nZIkAc_bigger.jpg

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

22 Eyl

MERAK BU YA Serhat Demirel, RTÜK için hazırladığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde yazmış: “Türkçeyi örnek bir zarafetle konuşan ve bu sözlükteki kelimelerin seslendirme işini de ustalıkla ifa eden iki değerli eğitimci Cihat Zafer ve Zuhal Erol’a minnettarlığımı ifade etmek isterim.”

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

22 Eyl

İster misiniz Serhat Demirel’in ağabeyi Cihat Zafer ile ablası Zuhal Erol’ün Sesli Telaffuz Sözlüğü hazırlayarak RTÜK’e pazarlasınlar!. Türkçe Telaffuz Sözlüğü’deki seslendirme hataları ayan beyan ortada iken.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

30 Haz 2017

SPİKERLERE Dilek Demirbilek Topçu da “Kırmızı gülün alı var” diyor, uyurgezer olduğu için. Önüne gelene TRT mikrofonu teslim ederseniz…

 

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

22 Eyl

TRT sunucusu eleştirileri okumuyor. Bugün de yanlışını tekrarladı: “Kırmızı gülün alı ar.” (TRT Nağme, 8.32) Erkek şarkıcı “Kırmızı gülün ali var” derken!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

KARARSIZ KASIM Serhat Demirel tutarsız davranıyor: İşte örnekler: – Arap Yarımadası (doğru) – Sina yarımadasında – Arap yarımadasının – Arap yarımadasında – Arap yarım adasında – Sina yarımadasında Prof. Haluk Harun Duman’ın Prof. İsmail Parlatır’a

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

yönelttiği soruları ben de Serhat Demirel’e soruyorum: “Formasyonu sözlükçülük olmayan bir akademisyenin bu kadar kısa sürede böyle kapsamlı sözlüğü hazırlaması mümkün müdür? Kestane kebap, acele cevap…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

NEYMİŞ Serhat Demirel, mahut sözlüğünde “hatt-ı müdafa”nın anlamını vermiş: “Savunma hattı” Vermiş vermesine de “hattı” kelimesini görünce “hattıistiva/istiva hattı” (Ekvator) aklına gelmemiş! Eh, bu kadar kusur kadı kızında da bulunur!” diyelim ve “ya sabır” diyelim!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

KARARSIZ KASIM Serhat Demirel, tam bir Kararsız Kasım olduğunu RTÜK’ün Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde ispatlıyor! Örnek mi? – Osmanlı imparatorluğu (yanlış) – Osmanlı İmparatorluğu’nun (doğru) İlk mektep 4’te öğretilen bu bilgiden bihaber sözlük yazarı!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

MEDYACILARA Melik Yiğitel, CNN Türk, 21.09.2021/21.25: “İkâme edilmeyen mallar…”, “İkâmesi yok…” “Yerine koyma, yerine kullanma.” anlamındaki kelime “ikaame” şeklinde (k kalın) seslendirilir. Türkiye Sigorta’nın seslendiricisinden sonra sıra Yiğitel’e gelmiş olacak ki…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

HORR Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde eksikler bitmiyor. Sözlükte “harem ağası” var, “ak ağa” yok. “Ak ağa” da ne demek? Genel kültürü olan bilecek. “Muhteşem Süleyman” dizisindeki “ak ağa”ya (Sümbül Ağa/Selim Bayraktar) “harem ağası” dediler, işte sonuç!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

Ak ağa: Haremlerde hizmet gören hadım ağalarının beyaz ırktan olanı. (TDK) Harem ağası: Osmanlı saraylarında ve büyük konaklarda haremle selamlık arasında hizmet gören zenci köle, (TDK)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

NEYMİŞ Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü: “haliç: Koy, körfez.” “Haliç”in ilk anlamı, “Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde, bu olaydan doğan akıntıların etki yaptığı kıyılarda akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş durumu.”dur! haliç: estuary (İng.)

———–FOTO

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

NEYMİŞ Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü: “daire-i arz: Paralel” Anlam yetersiz! – Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator’a paralel çemberlerden her biri. (TDK) – Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi.(TDK)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

21 Eyl

-Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).(TDK)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

18 Eyl

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

18 Eyl

NEYMİŞ Serhat Demirel, meşhur sözlüğünde “Acem”in anlamını veriyor: “İran ülkesi.” ‘İran ülkesi’ diye bir yer var mı? ‘Arap ülkesi’, ‘Acem ülkesi’ olur ama ‘İran ülkesi’ olmaz. ‘Türkiye ülkesi’ olmayacağı gibi… Sözlük yazarı, arada bir atıyor. Bu maddede olduğu gii…

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

18 Eyl

AYIPTIR SÖYLEMESİ Serhat Demirel, yazdığı çakma sözlükte “Abbas”ın anlamını veriyor: “1. Erkek ismi, 2. Ölümü yaklaşan kişiye söylenen söz.” Birgün’den Attila Aşut’a durumu anlattım. İşte yorumu: “Sözlükte ‘Abbas’ kelimesi ‘ölümü yaklaşan kişiye söylenen söz’ diye açıklanmış.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

18 Eyl

Çocuklarına Abbas adını veren ana babalar, ölümü yaklaştı diye mi bu adı verirler? Abbasi devletinin kurucusu kimdir? Ölümü yaklaşan kişiye Abbas denmez, ‘abbas yolcu’ diye şaka yollu söylenir.” Uyanık RTÜK yetkilileri sözlüğün İnternet sürümünden yanlışı kaldırmış.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

9 Eki 2020

MEDYACILARA Dr. Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü: “Kariyer:Mesleki uzmanlaşma, başarı.” Sözlük yazarlığına soyunan Demirel’in “Donanımı çok güvenli, polis veya asker taşıma aracı” anlamındaki “kariyer”den haberi yok. Ey medyanın dilsiz şeytanları konuşun/yazın artık!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

18 Eyl

HORR RTÜK yetkilileri Türkçe Telaffuz Sözlüğü’ndeki yanlışları/eksikleri eleştirdiğimizde, İnternet sürümündeki yanlışları düzeltirdi. Bu sefer uyumuşlar!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

MERAK BU YA Serhat Demirel’in Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde, “Malda ayıp ve hizmette kusur” anlamındaki “reklamasyon” kelimesi yok! Sözlük, ayıplı mal sınıfına giriyor!

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

17 Eyl

NEYMİŞ Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nü hazırlarken özensiz davranmış! İşte “patronaj”ın anlamı: “Yönetim, gözetim” Oysa “patronaj”ın ilk anlamı, “Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması.”

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

HORR Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde “istimbot” un anlamını veriyor: Çatana. “Çatana”yı arıyorsunuz. Yok. Çatana’nın anlamı TDK’da: Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ RTÜK’ün Türkçe Telaffuz Sözlüğü yazarı Serhat Demirel, “koton”un anlamını veriyor: “Pamuktan yapılan şey.” Eksik tarifin doğrusu: “Pamuktan yapılan (kumaş vb.)” (TDK)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

MEDYACILARA Zafer Şahin, CNN Türk, 16.09.2021/22.14: “İki tane belediye başkanına…”, “İki tane belediye başkanının…” Zafer Şahin de insanlardan taneyle bahsediyor. Dünkü çaylak muhabirler öğrendi, ödüllü gazeteci aynı duyarlılığı göstermiyor!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ Serhat Demirel’in RTÜK için yazdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde eksiklerden geçilmiyor: Sözlük’te, Adıyaman’ın Kâhta ilçesi var, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Samsat ve Sincik yok. Neden yok? Bu işe Rufailer karışır da ondan yok! “Vaa mı bi diceeniz?”

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

17 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ Serhat Demirel’in RTÜK için yazdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde eksiklerden geçilmiyor: Sözlük’te, Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçeleri var. Beytüşşebap, Güçlükonak, Silopi ve Uludere yok! Neden yok? Bu işe Rufailer karışır da ondan yok! “Vaa mı bi diceeniz?”

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

HORR Serhat Demirel’in RTÜK’e yazdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde “karides” tarifi “Denizlerde va tatlı suda yaşayan, eti yenen, kabuklu bir balık türü” olarak veriliyordu. “Karides”in balık olmadığını yazdık, beylerimiz hatayı sayemizde düzeltti ama “ve” bağlacını va şeklinde

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

NEYMİŞ 8 Şubat 2008 İşte Katar Emiri’nin hediye ettiği 5 bin dolarlık saati alanların isimleri… Katar Emiri, Türk basın heyetine 5 bin dolar civarındaki pırlantalı saat hediye etti. Bazı gazetecilerin bu hediyeyi kabul ettiği, bazılarının da reddettiği söyleniyor. İşte liste…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

17 Eyl

Hediyeyi kabul ettiği iddia edilen isimler: “-İbrahim ŞAHİN -TRT Genel Müdürü Abdülkadir SELVİ -Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü” İstemem yan cebime koy sorunsalı…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

16 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ Masum Türker ders veriyor, ödüllü köşe yazarı Abdülkadir Selvi melul mahzun dinliyor. (CNN Türk, 16.09.2021/23.00)

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

16 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ Uyarımız üzerine “esved:” ve “ergen:” kelimelerindeki iki noktalar silinmiş de “ciddi:” ve “El Cezire:” olduğu gibi duruyor. (https://arsivdosya.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/BilgiMerkezi/TeleffuzSozlugu/telaffuz-sozlugu-2202.pdf…) “Karides”, “yunus (memeli balık) ve “İki padişah Abdülaziz” (32. tamam da diğeri kaçıncı) yanlışları, biz

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

16 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ RTÜK’e sözlük yazan Serhat Demirel’in ablası Zuhal (Doğrusu Zühal’dir hatırlatırım) Erol bizi engellemiş! Türkçe Gönüllülerinin hepsi istediğim kişilerin tvitlerini kopyalayıp bana gönderiyor. Bakalım ağabeyi Cihat Zafer (Demirel) bizi ne zaman engelleyecek?

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Nis 2018

MEDYACILARA Hilal Kaplan: “Gemiyi azıya alanlarsa bir adım daha ileri gidip…” “Söz dinlemez olmak” anlamındaki deyim, “gemiyi azıya almak” değil, “gemi azıya almak”tır. Deyimleri öğrenmeden köşe yazarı olmak, herhâlde böyle oluyor ülkemizde

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

14 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde “bumbarın” anlamı veriyor: “Hayvan bağırsağından yapılan bir yemek.” Kelimenin ilk anlamı “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı.”dır.

Hüseyin Movit

@pandispanyagaze

14 Eyl

İkinci anlamı: “Bu bağırsağa ciğer, kıyma, pirinç veya bulgur doldurularak yapılan yemek. Bumbar dolması. Üçüncü anlamı da: “Soğuğun girmesini önlemek için kapı ve pencere aralıklarına takılan, içi pamuk dolu, uzun bez kılıf.”tır!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

HORR RTÜK’ün Serhat Demirel’e yazdırdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde yanlışlar bitmek bilmiyor! “Saklamak, gizli tutmak” anlamındaki kelime “Ketmetmek”tir. Sözlük yazarı başaramıyacağı bir işe soyunmuş ve sallamış: ketmekmek .

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

HORR Serhat Demirel’in açmazı Enbiya: Kendisine kitap indirilmiş peygamberler. Nebi (çoğulu enbiya): Kendisine kitap indirilmemiş peygamber. Resul: Kitap indirilmiş peygamber. İlk tarif palavra, diğerleri doğru.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

adlı kişiye yanıt olarak

Kendisine kitap indirilmemiş peygambere “Nebi” (çoğulu enbiya), kendisine kitap indirilmiş peygambere “Resul” denilir! AT MARTİNİ DEBRELİ SERHAT DEMİREL, DAĞLAR İNLESİN

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

MEDYACILARA RTÜK’ün Serhat Demirel’e yazdırdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde yanlışlar bitmek bilmiyor: “El Cezire:(Coğ.) Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki yerleşim yeri.” El Cezire yerleşim yeri değil bölgedir.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

2,5 milyon dönümden fazla ekili alanıyla (10.000 km ²) Sudan’ın en önemli tarım bölgesi haline gelmiştir!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

MEDYACILARA RTÜK’ÜN Serhat Demirel’e yazdırdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde “Gagavuz” kelimesinin anlamı veriliyor: “Eski bir Ortodoks Türk topluluğu.” Neden eski oluyormuş bakalım? Gagavuz’un anlamı: “Büyük çoğunluğu Moldova’da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

13 Eyl

Ukrayna’da oturan Ortodoks Türk halkı veya bu halktan olan kimse.” (TDK)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

12 Eyl

HORR RTÜK’ün Türkçe Telaffuz Sözlüğünü hazırlayan Serhat Demirel, “gariban kelimesinin anlamını veriyor: “Kimsesiz garip” “Gariban” çoğul bir kelimedir ve anlamı, “Garipler, zavallı, biçare kimseler”dir. Sözlüğe güvenenler yandı ki ne yandı!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

12 Eyl

ZAM YOK Hammadde fiyatlarına zam geldiği hâlde Çeyrek ekmek köfte ve Çeyrek ekmek sucuk yine 10 lira Makam-ı Balat Ayan Caddesi No 76. Balat/İstanbul

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

12 Eyl

AT MARTİNİ RTÜK’ün Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nü yazar Serhat Demirel’e güvenen gençlerin vay hâline. İlk ikisi doğru, diğerleri yanlış Osmanlı Devleti’nde Osmanlı Devleti zamanında Osmanlı Devletinin Osmanlı devletinde Osmanlı devletinin son Osmanlı devletinin bir eyaleti

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

12 Eyl

Osmanlı devletinde Başbakan Osmanlı devletinde bakanlar DEBRELİ SERHAT DEMİREL, DAĞLAR İNLESİN!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

12 Eyl

MEDYACILARA Metin Özkan, CNN Türk, 11.09.2021/23.31: Arzulu ve istekli görünseler de…” Anlamdaş iki kelimeyi peş peşe kullanmak hem de aralarına “ve” bağlacını koyarak affedilemez!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

12 Eyl

MEDYACILARA Emin Pazarcı, CNN Türk, 11.09.2021/23.13: “Arzularından, isteklerinden öteye…” Anlamdaş iki kelime peş peşe kullanılamaz!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

12 Eyl

MEDYACILARA Serhat Demirel’in Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde eksik terimler bitmek bilmiyor! Sözlük’te Keşmir var, kaşmir yok! Keşmir: Hindistan, Pakistan ve Çin’in sınırlarında dağlık bir bölge Kaşmir: İnce, sık bir tür yün

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

10 Eyl

DİL ZÜPPELERİ Melik Yiğitel, CNN Türk, 07.09.2021/21.14: “No way out” Türkçe karşılığı (çıkış yok) varken İngilizcesini (no way out) kullanmak!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

10 Eyl

DİL ZÜPPELERİ Melik Yiğitel, CNN Türk, 09.09.2021/23.47: “Brain Storm…” Türkçe karşılığı (beyin fırtınası) varken İngilizcesini (brain storm) kullanmak!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze10 Eyl

MEDYACILARA Fatih İbiş, http://dergipark.org.tr: “YAZILI METİN-SÖZLÜ METİN BAĞLAMINDA KUR’AN METNİNİN MAHİYETİ – “Metin”in anlamı, “Basılı veya el yazması parça” olduğuna göre “yazılı metin” denilemez. – “Sözlü metin” de ne demek? Bir açıklayıveren çıksa da öğreniversek.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze10 Eyl

MEDYACILARA D. Mehmet Doğan, http://dunyabizim.com, 220.11.2018: “Yazılı veya sözlü metinleriifade ediyor.” – “Metin”in anlamı, “Basılı veya el yazması parça” olduğuna göre “yazılı metin” denilemez. – “Sözlü metin” de ne demek? Bir açıklayıveren çıksa da öğreniversek.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze10 Eyl

ÖNERİ Gazeteci-Yazar arkadaşımız Dilek Yaraş, zamanının divası Rüçhan Çamay’ın inişli çıkışlı hayatını, akıcı bir dille kaleme almış. Sesi, fiziği ve sahnedeki duruşuyla gönüllerde taht kurmuş Diva’nın hayatı, çok kimseye örnek olacak gerçeklerle dolu. Okuyanı ve şansı bel olsun!

Kayıp Diva Rüçhan   Çamay’ın hayatı  Dilek Yavaş

Hüseyin Movit @pandispanyagaze 9 Eyl

TEBRİK Eleştirile eleştirile sonunda doğruyu buldu, kim mi? Kim olacak Hıncal Uluç: Nihayet kesme iminin ne şekilde kullanılacağını öğrenmiş: “uyuşturucu satıcısının kol gezdiği o sersefil gettolarda yetişmedi mi, Pele’ler, Didi’ler, Garrincha’lar?.(Sabah, 09.09.2021) SAYEMİZDE!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze 9 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz Sözlüğü : – anadiline saygı, – Ana dili İngilizce, – ana dilini özenli… Sözlük yazarı, “Çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dil” anlamındaki “ana dili”nin ne şekilde yazılacağında kararsız!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze 9 Eyl

MEDYACILARA Serhat Demirel, Türkçe Telaffuz sözlüğü: “… başucu kitabı.” Serhat Demirel sözlük hazırlıyor da sözlük okumuyor! Başucu: Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrultunun gökyüzüne doğru olan yönü. Baş ucu: Yatılan bir yerin baş konulan yönü veya yakını:

Hüseyin Movit@pandispanyagaze9 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ RTÜK’ün bastırdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde Aral Gölü var Kazakistan yok! Gençler bu kelimeyi nasıl seslendirecek? KazaKİStan, KaZAkistan, KAzakistan, KazakisTAN şeklinde mi? Doğrusu tabii ki sonuncusu!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze9 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ RTÜK’ün bastırdığı Türkçe Telaffuz Sözlüğü’nde Türkmen var Türkmenistan yok! Gençler bu kelimeyi nasıl seslendirecek? TürkmeNİStan, TÜRKmenistan, TürkMEnistan mı, yoksa TürkmenisTAN şeklinde mi? Doğrusu tabii ki sonuncusu

Hüseyin Movit@pandispanyagaze8 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ RTÜK’ün Türkçe Telaffuz Sözlüğünde “somun” kelimesinin anlamını bulamadık, yüzlerce saçma terim varken!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze8 Eyl

SPİKERLERE Tuba Bezirgân, önce asli görevini yapıyor ve öksürüyor: öhhö (7.34) – yara, yaralandı – kontrol al altına – bir yangında (tıkanma) (7.34) – bina, binaltıyüz – Birleşik Devletleri, Birleşik Devletleri (TRT Radyo 1, 30.07.2021/7.45)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze8 Eyl

MEDYACILARA Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit, 08.09.2021: “Ve dün itibari ile…” Köşe yazarını 18.05.2021 01.09.2017 ve 06.07.2019’da uyardık: “Fiktif”in anlamı “Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif”tir. Kullanılması gereken kelime “-den sayılmak üzere”

Hüseyin Movit@pandispanyagaze8 Eyl

anlamında “itibarıyla” zarfıdır!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze7 Eyl

SPİKERE Tuba Bezirgân 19.00 haberlerinde “kaatil zanlısı Metin Avcı” dedikten sonra 19.00 haberlerinde doğrusunu seslendirdi “katil zanlısı Metin Avcı. (TRT Radyo Nağme ve TRT Radyo 1) Uyarıldığı kesin, umarım uyarılar devam eder…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze8 Eyl

ÖZÜR Tuba Bezirgân “kaatil zanlısı Metin Avcı” cümlesini 19.00’da değil, 18.00’de söylemiştir.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze7 Eyl

SPİKERLERE Tuba Bezirgân, TRT Radyo 1, 07.09.2021/19.12: “… tarihini yenilediğini…” TRT spikeri “yinelemek” (tekrarlamak) yerine “yenilemek” (Bir kimse veya bir şeyin yerine yenisini koymak) fiilini kullanıyor!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze7 Eyl

MEDYACILARA Sözlük yazarı Serhat Demirel, “birebir” ile “bire bir” arasındaki farkı bilmiyor: “kelimedeki sesleri her zaman birebir karşılayamaması…” (Türkçe Telaffuz Sözlüğü) Birebir: Etkisi kesin. Bire bir: Aynı, tıpkı. Türkçeye özen göstermeyen sözlük yazarı!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

MEDYACILARA Rahim Er, Türkiye, 07.09.2021: “Cenâb-ı Hakka arz edilen dua…” Rahim Er, hem “Hakka” hem de “Hakk’a” yazarak tutarsızlık gösteriyor! Doğru imla tabii ki “Hakk’a” şeklinde yazılanıdır!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze7 Eyl

AT MARTİNİ Elazığlı Sırrı Er, https://youtube.com/watch?v=PrFFHlHYhG0…: “İmaleleri kullanılmıyoruz, hala/hâlâi varis/vâris. İmaleleri ve nisbet eklerini kullanmamız gerekiyor. Elazığlı Sırrı Er, imalenin anlamını bilmiyor! İmale: Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

SPİKERLERE Semiha Şahin, CNN Türk, 02.09.2021/21.35-21.50: “Okulların açılıyor olması…” İngilizce “present perfect continuous (progressive)” haber kipinin Türkçesi sayılabilecek, “açılıyor olmak” garabetini son kullanan Semiha Şahin…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

SPİKERLERE Deniz Bayramoğlu, Kanal D, 02.09.2021/19.51: “Arkamda gördüğünüz buz pistini…” Haber sunarken “Arkamda gördüğünüz” demeyin “Arka planlar nasıl kurtuldu” başlıklı yazıyı okuyunuz:

https://m.medyaloji.net/m-makale/genc-medyacilara-yol-haritasi-233-3_6002.html

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

SPİKERLERE Aykut Bayındır, TRT Nağme, 04.09.2021/9.34: “Uşak makamında çok güzel bit şarkı…” Aykut Bayındır’ın öğrenceği yok. İzmir Radyosu Müdürü programı dinlemiyor mu?

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

“Yamuk Türkçe Öğrenenler için/The Best of Hıncal Uluç” adlı kitabımı PTT Kargo ile de alabilirsiniz. Yurt içi adresinize teslim %10 iskontoyla 22 TL Kısa sürecek kampanyadan istifade ediniz… Posta çeki: 17724807 pandispanyagazetesi@gmail.com

“Türkçesi varken…/Türkçeni İstiyorun” adlı kitabımı PTT Kargo ile de alabilirsiniz. Yurt içi adresinize teslim %10 iskontoyla 18.00 TL Kısa sürecek kampanyadan istifade ediniz… Posta çeki: 17724807 pandispanyagazetesi@gmail.com

—resim istiyorum

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

“Haliç’in cefasını çeken Balat’ın insanları” adlı kitabımı PTT Kargo ile de alabilirsiniz. Yurt içi adresinize teslim %10 iskontoyla 27.00 TL Kısa sürecek kampanyadan istifade ediniz… Posta çeki: 17724807 pandispanyagazetesi@gmail.com

Resim balat

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

MEDYA ANAOKULU Zoraki müstafi başkan Melih Gökçek, taktir ile takdir arasındaki farkı öğrenemedi gitti: “ALMADIĞI TAKTİRDE” (05.08.2019) Taktir: Damıtma. Takdir: Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

NEYMİŞ Zoraki müstafi başkan Melih Gökçek hem klavye âşığı hem de kurallardan bihaber. Yine döktürmüş: “RABBİM’DEN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM…” (04.12.2020) Kesme imi, özel isimden sonra konulur. İşte şöyle: Rabb’imden…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

MEDYACILARA Özay Şendir, Milliyet, 05.09.2021: “Faruk Nafız Çamlıbel…” Özay Şendir, şairimizin adını bilmiyor ve Nafız yazıyor. Bir zamanlar Armağan Çağlayan’ın seslendirdiği gibi… Doğru isim tabii ki “Nafiz”dir.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze5 Eyl

DURUMUN VAZİYETİ Yazım (imla) özürlü Melih Gökçek, eleştirilerimizden memnun olmamış ki “… bahsettiği kişilerin yanıtlamasına izin vermeyi tercih etti.” notunu düşerek bizi engellemiş. İlk mektep mezunlarının bildiği kurallardan bihaber “Başkan” hem öğrenmiyor hem engelliyor!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze 5 Eyl

MEDYA ANAOKULU Metazori müstafi başkan Melİh Gökçek yine döktürmüş: SABAH’DA Kİ (Sabah’taki) OKAN MÜDARRİSOĞLU (Müderrisoğlu) BAYRAM DA HERKES (bayramda) TÜRK’DEN KORKMAK (Türk’ten) (12.06.2019) Hem yazma meraklısı hem imla özürlü…

 

Hüseyin Movit@pandispanyagaze4 Eyl

MEDYACILARA Nedim Şener, CNN Türk, 03.09.2021/21.57: “Uluslararası hukuğun dışına…” “Hukuk kelimesine sesli harf ya da sesli harfle başlayan bir ek ulandığında sondaki k yumuşamaz: Hukukun…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze4 Eyl

MEDYACILARA Ali Karahasanoğlu, Yeniakit, 03.09.2021: “…hakkıyla yapamıyor olabilirsiniz.” “Yapamıyor olmak”, İngilizce “present perfect continuous (progressive)” haber kipinin Türkçesi sayılabilecek, “yapamıyor olmak” garabetini son kullanan Ali Karahasan oluyor!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze4 Eyl

MEDYACILARA Doğu Almanya yapımı, iki silindirli Trabant marka otombile rekor sayıda insanın binmesiyle ilgili bir haberde otomobil için “klasik oto”deniliyor. (Kanal D, 03.09.2021/19.46) Hiç mi klasik otomobil görmedik?

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

4 Eyl

DİL ZÜPPELERİ Fazlı Polat, Kanal D, 03.09.2021/19.55: “Em Re Ne A aşısı…” Fazlı Polat “Me” şeklinde okunması gereken harfi, İngilizce olarak seslendiriyor!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

4 Eyl

SPİKERLERE Deniz Bayramoğlu, Kanal D, 03.09.2021/19.44: “Altı bin beşyüz metre rakımdaki (…)…” “Yükselti” anlamındaki kelime “raakım” şeklinde seslendirilir: Ders kitaplarındaki Rakım Çalapala’yı kim hatırlamaz? Deniz Bayramoğlu mesleğiyle ilgili eleştirileri okumalı!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze4 Eyl

SPKERLERE Fazlı Polat, Kanal D, 03.09.2021/19.28: “ORdu ve kurtarma ekipleri ekipleri…” Fazlı Polat, ilk heceye vurgu yapınca Ordu ili anlaşılıyor!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze4 Eyl

SPİKERLERE İsmail Küçükkaya, FOX TV, 303..09.2021/8.27: ” olabilir, olmayadabilir…” “Dahi” anlamındaki “da” bağlacı sandviç şeklinde kullanılamaz. Doğru ifade: Olabilir, olmayabilir de…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze3 Eyl

ÇARŞI PAZAR Karagümrük’teki tavuk pazarında, geçen sene sonbaharda 18 liraya aldığımız tavuk kanat 30 lira olmuş. Zam oranı: %66,66

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

ÇARŞI PAZAR Şarküteride Eski kaşar 74 lira Antrikot pastırma 175 lira

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

ÇARŞI PAZAR Düne kadar 5 liraya gönderdiğimiz BAS.KÂĞIT/APS-KURYE fiyatları %40 zamla 7 lira olmuştur. Hayırlı olsun!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

SPİKERLERE İsmail Küçükkaya, FOX TV, 01.09.2021/9.12: “Hukuğu bitiriyoruz…” Hukuk kelimesine sesli harf ya da sesli harfle başlayan bir ek ulandığında sondaki k yumuşamaz: Hukuku…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

SPİKERLERE Deniz Bayramoğlu, Kanal D, 01.09.2021/19.07: “Kuru gıda haalinde…” Deniz Bayramoğlu, TRT Telaffuz Kanalı’ndan hal kelimesinin dört farklı farklı okunuşunu öğrenmeli…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

SPİKERLERE Fazlı Polat, Kanal D,01.09.2021/19.07: “Esnaf kapıları geri açtı…” Fazlı Polat bugün kapıları geri açıyor, yarın ileri açacak!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

SPİKERLERE Fazlı Polat, Kanal D, 01.09.2021/19.08: “Gıda haalinin boşaltılması…” Hal kelimesinin dört anlamı var. Fazlı Polat bu kelimelere çalışmalı! “Ayşe hanımın haali neydi öyle?” denilir de…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

TDK’NIN YANLIŞI Müfettiş: “Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmedigini denetleyen kimse. (TDK Türkçe Sözlük, 2005) Sözlük yazarı yazıyı okuyamamış ve kanun kelimesini konu şeklinde yazmış! Yanlışlık tarafımızdan tespit edilerek “konu” kelimesi

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

NEYMİŞ? Dilin önemi “İspanyollar Amerika’yı keşfettikten sonra ilk tasarrufları, dil, din ve kültürlerini, işgal ettikleri ülkeye ihraç etmek olmuştur. Bu sayede ana dili İspanyolca olan, Katolik mezhebini benimseyen 23 Latin Amerika ülkesi doğmuştur.” (Lütfi Tokatlıoğlu)

Hüseyin Movit@pandispanyagaze

NEYMİŞ Kültür, toplulukları millet hâline dönüştüren temel değerlerin başında gelir. Bu konuda size en yardımcı olacak şey kitaptır. Kitap okuyunuz ve kitap hediye ediniz…

 

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

MEDYACILARA http://cumhuriyet.com.tr, 14.07.2011: “Almanya’dan ülkemize teşrif eden Deniz Feneri davasındaki gelişmeleri mi?” “Teşrif”in anlamı şereflendirmek, onurlandırma olduğuna göre önceki kelimenin belirtme durumu eki alması gerekir: Ülkemizi teşrif eden…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

HORR Dil Derneği, Türkçe Sözlük, Ankara-1999: “Uçandaire: Ne olduğu, nereden geldiği bilinmeyen, başka gezegenlerden uçup gelerek dünyamızda görüldüğü sanılan, yassı yuvarlak biçimde uçan araç” Dil Derneği yassı yuvarlak´ biçimde bir uçuş stili varmış gibi tarif veriyor.

 

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

1945’te basılan sözcükten kes yapıştır yaparken dikkatli davranmaz iseniz olacağı budur.

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

MEDYACILARA Dil Derneği, Türkçe Sözlük, Ankara, 1999: “Üleştirme sıfatı… Türkçe’de bu kavram…” Sözlük kotarıcıları ellerindeki fazla kesme işaretlerini sağa, sola dağıtmışlar. İşte biri: Türkçe’de…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

HORR Dil Derneği, Türkçe Sözlük, http://dildernegi.org.tr: “Su buharı gücüyle çalışan gemi.” 1945’te basılan sözlüğü güncellemeden kes yapıştır yaparsanız olacağı budur. Buhar gücüyle çalışan gemi mi kaldı? Ortalık, ayakta uyuyup da otellere fazladan para verenlerle dolu!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

HORR Dil Derneği, Türkçe Sözlük, Ankara 1999: “Su buharı gücüyle çalışan gemi.” 1945’te basılan sözlüğü güncellemeden kes yapıştır yaparsanız olacağı budur. Buhar gücüyle çalışan gemi mi kaldı? Ortalık, ayakta uyuyup da otellere fazladan para verenlerle dolu!

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

HORR Dil Derneği, Türkçe Sözlük: “Rodeo: Bir binicinin yabanıl at ya da öküz üzerine binerek bu hayvanın üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu.” Dil Derneği sporcuyu boğa yerine öküze bindiriyor! Yıllardır uyarıyoruz nafile. Ha ayıya kaval çalmışsın…

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

Uyarılarımız davulcu yellenmesi gibi arada kaynayıp gidiyor.

@SozebesiOzel, @ibrahimmelek, @drgoktanay, @MNYardim,@KamilBerse, @spikerayfer, @dilekyaras,@AkyuzOkur, @fatihhaber, @hzrzorlu,,,,, @ernailbuyuk, @nail_kinali, @okuyangil, @caricare, @meralunur,, @LAZBARATOS, @nasuhigungor, @acandabak1

Hüseyin Movit@pandispanyagaze1 Eyl

USTADAN “Aydın, her şeyden önce, ‘sorumlu olduğunun’ farkında olan, bilinçli kişidir.” (Mehmet Maksudoğlu)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.