İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kanal 1, Kelime Oyunu, 23.09.2009: “Yaygın olarak kullanılan bir laakap?”
   “Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad” anlamındaki kelime “lakap” (..) şeklinde ve “L” harfi ince olarak seslendirilir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.