İhsan Varol

*  İhsan Varol, Kelime Oyunu, Bloomberg TV, 09.07.2010: “… laakaabıyla anılıyor.”, “… laakaabıyla aldık oraya.”
   “Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad”a “lakap” denilir ve her iki hecesi de kısa olarak seslendirilir!

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.