İskender Pala

  *  İskender Pala, Zaman, 26.05.2009 : “İki yüzlü, kötü ahlaklı
dedikoducuları semtine yaklaştırma.”
    Anlaşılan Sayın Pala, bir sürç-ü kalem sonucu, “iki yüzlü” (riyakâr)
ile “iki yüzlü”yü (iki tarafı olan; iki tarafı kullanılan) karıştırmış…

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.