İsmet Berkan

*  İsmet Berkan, Radikal, 01.05.2010: “Çok mahçup biçimde ‘anadillerde yayın yapma izni’ getirmişti o reform. ”
   1. yanlış: “Utangaç” anlamındaki sıfat, “mahçup” değil, “mahcup”tur. 2. yanlış: Yayın yapma izni “anadillerde” değil, “anadillerinde”dir.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.