Alp Özgen

* Alp Özgen, CNN Türk, 29.09.2008/20.50: “Bir ünvanı var, bir laakaabı var.” 1. yanlış:”San” anlamındaki kelime “ünvan” değil “unvan”dır (bk. TDK-Türkçe Sözlük). 2. yanlış: ” Bir kimseye, bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad” anlamındaki “lakap” kelimesinin her iki hecesi… Devamı