ASIL ÜZÜLDÜĞÜM NOKTA

Sayın Necmiye Alpay, “Radikal Kitap eki”nde bulunan “Dil Meseleleri” adlı bir köşenin sahipliğini yapan bir yazarımız ki 16.03.2007 günü söz konusu ettiğimiz ekte kaleme aldığı bir yazısında da Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin her biri paha biçilmez değerdeki on binlerce beyitinin arasında Türkçe olan tek bir beyit yoktur; ama o Türklerin nezdinde katıksız bir Türktür, çünkü o Mevlânâ’dır, büyük Mesnevi’nin büyük bilge şairidir” demiş. Devamı