Avni Özgürel

*  Avni Özgürel, Radikal, 11.08.2010: “TBMM toplantısı öncesi MGK’nda görüş belirtmemek suretiyle etkin olmasıyla dışa yansıdığı da..” Kısaltma, sözcük özelliği taşıyorsa, kısaltmanın okunuşuna göre ek alır. Örnek: FİSKOBİRLİK’e ; MEB’den. Kısaltma, sözcük özelliği taşımıyorsa, son harfin okunuşuna göre ek alır. Örnek: TDK’da ; THY’ye. Doğru yazım, “MGK’da” şeklinde olmalıydı.

Avni Özgürel

*  Avni Özgürel, Radikal, 11.10.2009 : “Amerikalı çocukların ülkelerinde yerli nüfusunun yok edildiğinden habersiz yetişmesini, Japon çocukların devletlerinin Mançunya’da sergilediği katliamdan birhaber olmasını…”    “Habersiz” anlamındaki “bihaber” sıfatı, Avni Özgürel’in köşesinde “birhaber” olup çıkıveriyor karşımıza