Cafer Keklikçi

*  Cafer Keklikçi, Millî Gazete, 01.08.2009 :  “…gürültü kirliliğiyle kulakları ve daha ötesi beyni ve kalbi dolmuş kimselerin hırs kapanına kapılması içten bile değil.”    “Çok kolay” anlamındaki deyimin doğrusu “işten bile değil”dir amma…