Çağdaş Akbaş

*  Çağdaş Akbaş, atv, 16.07.2010/18.58: “Uçaklar, Heronlardan 15 nat daha hızlı.”    Kelimenin Türkçe karşılığı (deniz mili) varken, İngilizcesini (knot) kullanmak!    Hilal TV’nin duayen (!) spikeri Sırrı Er de bir zamanlar, “deniz mili” demek varken “kınot” der dururdu, kulakları çınlasın…

Çağdaş Akbaş

*  Çağdaş Akbaş, atv, 18.03.2010/7.55: “Çok önemli görevler üslenecek.”    Çağdaş Akbaş da birçok meslektaşı gibi, “üslenmek” ile “üstlenmek”i karıştırıyor.    Üslenmek: “Bir yeri kendine üs seçerek orada yerleşmek.” (bk. TDK-Türkçe Sözlük)    Üstlenmek: “Üstüne almak, yüklenmek, deruhte etmek.” (bk. age.)