Celal Pir

*  Celal Pir, NTV, 07.03.2010/17.45: “RTÜĞ’e gerek yok…”    Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman oku­nuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz: AGİK’in (AGİĞ’in değil), CMUK’un (CMUĞ’un değil), RTÜK’e (RTÜĞ’e değil), TÜBİTAK’ın (TÜBİTAĞ’ın değil). Bu bir kuraldır. (bk. TDK-Yazım Kılavuzu)