Cevdet Akçalı

*  Cevdet Akçalı, Yeni Şafak, 06.06.2010: “Biz Türkler, bazı ülkelerle olan ilişkilerimizi basite icra ederiz:”    C.Akçalı, “İsrail’le dost olmanın güçlüğü” başlıklı yazıyı aynı gazetede,  07.Şubat.2005, 10 Ocak 2009 ve 06 Haziran 2010 tarihlerinde tam üç kere tekrarlamış hem de “eski biçimine sokma, çevirme/döndürme” anlamındaki “irca” kelimesini, “icra” (Yapma, yerine… Devamı

Cevdet Akçalı

*  Cevdet Akçalı, Yeni Şafak, 04.07.2010: “Birden bire hoca döndü ve bunu gördü, geldi ‘Ne geziyorsun burada’ diye beni azarladı ve ‘Çık’ dedi yerdeki kâğıdı gördükten sonra ayağıyla ittirdi hiçbir muamele yapmadı.”    1. yanlış: “Ansızın” anlamındaki zarf, “birdenbire” şeklinde yazılır. 2. yanlış: Hoca, adam tutup da kâğıdı ittirdiyse sorun… Devamı

Cevdet Akçalı

*  Cevdet Akçalı, Yeni Şafak, , 06.06.2010: “Fransa’da yayınlanan, Çingeneler isimli bir kitabın ilk cümlesi şudur”    Dilimizde “yayınlamak” şeklinde bir fiil yok. “Neşretmek” anlamında “yayımlamak” var.