Defne Koryürek

*  Defne Koryürek, odatv.com, 10.08.2010: “…yoksa böyle bir tebliğin hazırlanmasında bir fiil çalışan ve dönüp de bir bilgi notu paylaşmayan Koruma Kontrol Dairesi bürokratlarına mı…”    “İş olarak, eylemli, edimli olarak, gerçekten” anlamındaki zarf, “bir fiil” değil, “bilfiil”dir… (bk. Dil Derneği-Türkçe Sözlük)