Engin Ardıç

*  Engin Ardıç, Sabah, 29.04.2010: “Kenan Evren’in, Haydar Saltık’ın ve onların hık deyicisi Orhan Aldıkaçtı’nın ‘bilimsel’ görüşlerine hayranlık duyuyor olmalı!”    “Başkasına yardım edecek veya yüreklendirecek gücü olmadığı hâlde öyle görünüp yardakçılık eden kimse” anlamında kullanılan bir sözde geçen kelime “hık” değil, “hınk”tır.

Engin Ardıç

*  Engin Ardıç, Sabah,13.10.2009: “Kendilerinden ‘sıtkımın sıyrılması’ o döneme rastlar.”    “Birine karşı duyulan güven ve inancı yitirmek” anlamındaki deyim, “sıtkı sıyrılmak değil, “sıdkı sıyrılmak”tır.