Evren Daşta

*  Evren Daşta, TRT Radyo 4, 14.04.2009/14.43 : “… beste Sadettin Kaynak’a ait…”   Doğru telaffuz, TRT Başspikeri Şener Mete’nin de seslendirdiği şekilde, “Kaynağ’a”dır (Ayrıca bk. TDK-İmla Kılavuzu).   Arzu Meliye Kuranel, kurallara uyuyor:  “Mehmet Özbeğ’in derlediği bu türküyü…” (TRT Radyo 4, 13.04.2009/14.12)   Bu arada, kurallara ara sıra uyan… Devamı

Evren Daşta

*  Evren Daşta, Stüdyo GAP, TRT Radyo 4, 15.06.2009 : “Rahmetli Celal Güzelses’ten alınmış türkümüz var : Arpa durağa geldi.”   Evren Daşta “orak” ile “durak”ı karıştırıyor!   “Ekinler orağa gelmek” ekinlerin, “otlar tırpana gelmek” de otların biçilmeye hazır olduğunu belirtir. Evren Daşta, arpaları orağa değil, durağa getiriyor…

Evren Daşta

*  Evren Daşta, Bizim Eller, TRT Radyo 4, 15.06.2009 : “Birini ötekinden ayırmak, koparmak kâbil değil…”   Evren Daşta’ya, “Kâbil”in Afganistan’ın başkenti; “kaabil” şeklinde seslendirilen “kabil”in “mümkün, olanaklı”; “kabil” (..) şeklinde telaffuz edilen “kabil”in “türlü, gibi, benzer” anlamında olduğunu; “Kaabil” şeklinde seslendirilen kelimenin de ağabeyi Habil’i öldürdüğüne inanılan, Hz. Âdem’in… Devamı

Evren Daşta

*  Evren Daşta, TRT Radyo 4, 28.08.2009/14.30: “Düğün Günü anlamında Şeb-i Aruz diyordu…”    Yapımcı Akif Biber ve Evren Daşta, “Düğün Günü” anlamındaki “Şeb-i Arus”u “”Şeb-i Aruz” yapmakta sakınca görmüyorlar.

Evren Daşta

*  Evren Daşta, TRT Radyo 4, 02.10.2009/14.20: “Layik olduğu saygıyı göstermek lazım.”    “Bir kimseye uygun olan, yaraşan” anlamındaki kelime “laayık” şeklinde seslendirilir. “Layik” de nereden çıktı?

Evren Daşta

  *  Evren Daşta, TRT Radyo 4, Stüdyo GAP, 15.10.2009: “Altın yere düşmekle sakıt olmaz”    “Üstün nitelikli kişinin değeri, bulunduğu yerden uzaklaştırılmasıyla azalmaz” anlamındaki atasözü, TRT spikerinin dilinde ne hâle” geliyor.    Atasözünün doğrusu, “altın yere düşmekle pul olmaz”dır! (bk. TDK-Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü)

Evren Daşta

*  Evren Daşta, TRT Radyo 4, 02.04.2010/15.08: “Nevin Akyol’dan alınan, Zeytin yaprağı yeşil…”    Yılların halk türküleri sanatçısı “Nevin Akol”, E. Daşta’nın dilinde “Nevin Akyol” olarak çıkıveriyor karşımıza!