Fikret İkiz

*  Fikret İlkiz, www.byegm.gov.tr, 24.12.2008: “İngiltere’deki İstinat Mahkemesi’nin verdiği…”,”İngiltere’de bir İstinat Mahkemesi tarafından çıkarılan…” İstinat: 1) Dayanma, yaslanma. 2) Güvenme, kuvvet alma. 3) Bir şeyi kanıt sayma (bk. TDK-Türkçe Sözlük). İstinaf: Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürme (bk. age.).