www.gazeteport.com

*  http://www.gazeteport.com.tr/NEWS/PRINT/GP_669294, ANASAYFA  / EKONOMİ / MAKRO EKONOMI, 14.04.2010: “Ayrıca TCMB’nin muntazam karşılık oranını yüzde 1 artırarak yüzde 6’ya çıkarmasını ve repolar yoluyla sağladığı fonlamanın miktarını ve/veya vadesini değiştirmesini bekliyoruz.”    Gazete port editörü, “Bankaların topladıkları mevduattan zorunlu olarak merkez bankasında bir hesapta tutmak üzere ayırdıkları kısım” anlamındaki “munzam karşılık”… Devamı