Hakan Şahin

*  Füsun Ünsal-Hakan Şahin, 80 Yılın Sesi, TRT Radyo Dairesi Başkanlığı yayını:   Düzeltmeleri, Türk Dil Kurumu tarafından yapılan (!) kitaptaki yüzlerce hata/yanlıştan örnekler : (Doğrular parantez içinde belirtilmiştir.)   Sayfa   XI :  “1927’lerden 2000’lere Nasıl Gelindi?” (1927’den…)   Sayfa   34 : “… Yassı ada’ya sevk ettiler.”, “Yassı ada’da tutuklanıp…”… Devamı