Hakkı Kurban

*  Hakkı Kurban, Tercüman, 19.03.2009: “Ancak, doğacak evliliklerin mürvetini, firma sahipleri gibi, çabasıyla takdir toplayan Bakan Çağlayan’ın da göreceği kesin!”    “Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri gibi olaylardan duyulan mutluluk, sevinç” anlamındaki kelime, “mürvet” değil, “mürüvvet”tir. (bk. TDK-Türkçe Sözlük)

Hakkı Kurban

*  Hakkı Kurban, Tercüman, 19.03.2009: “Ancak, doğacak evliliklerin mürvetini, firma sahipleri gibi, çabasıyla takdir toplayan Bakan Çağlayan’ın da göreceği kesin!”    “Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri gibi olaylardan duyulan mutluluk, sevinç” anlamındaki kelime, “mürvet” değil, “mürüvvet”tir. (bk. TDK-Türkçe Sözlük)