Halil Berktay

*  Halil Berktay, Taraf, 21.02.2009: “Bu ayrışma sürecinde, şahsen benim böyle bir solculuktan sıtkım sıyrıldı.”    “Birine karşı duyulan güven ve inancı yitirmek” anlamındaki deyim, “(birinden, bir şeyden) sıtkı sıyrılmak” değil, “(birinden, bir şeyden) sıdkı sıyrılmak”tır.