Hasan Basri

* Hasan Basri, Olay TV, Türkü Diyenler, 23.06.2009/22.50: “Hacı Bektaşi Veli de değil…”
“Hacı Bektaş Veli” adı, Hasan Basri’nin dilinde “Hacı Bektaşi Veli” olarak çıkıveriyor karşımıza!!!
Bektaşi: Hacı Bektaş Veli’nin tarikatına girmiş olan kimse. (bk. TDK-Türkçe Sözlük) Devamı

Hasan Basri

*  Hasan Basri, Türkü Diyenler, Olay TV, 23.06.2009/22.30 : “O türküyü Bedia Akartürk’ten, hançerinden dinlemeyi…”   Hasan Basri hem türkü söylüyor, hem türkü programı yapıyor veee “hançere” ile “hançer” arasındaki farkı bilmiyor!!!   Hançer . “Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir tür bıçak.” (bk. Dil Derneği… Devamı