Hikmet Doğğan

*  Hikmet Doğan, hdogan@gazi.edu. tr, 22.05.2008: “Kurtuluş Savaşı günleri. Alpullu’dan otomobille Eskişehir’e gidiyoruz.” Salih Bozok’un hatıralarından derlenmiş kitaptaki yanlış, Hikmet Doğan’ın yazısına aynen aktarılmış. Alpullu “nire”, Eskişehir “nire”? Eskişehir’in “Alpu” ilçesi, “Alpullu” oluvermiş ne gam…