Sırrı Er

  *  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 27.05.2009: “Hüsamettin Cindoruk’un (doğrusu “Cindoruğ’un”) genel başkan seçilmesinin…”, “Kamuoyunun Demirel ve Cindoruk’u (doğrusu “Cindoruğ”u) daha iyi tanıyabilmesi…”    Diksiyon hocalığına da soyunan duayen spiker (!) Sırrı Er, TDK-Yazım Kılavuzu’nun 46. sayfasındaki, “Sonunda p,ç,t,k ünsüzlerinden biri bulunan…” diye başlayan paragrafı gözardı ederek keyfî… Devamı

Sırrı Er

KURALLARDAN BİHABER TV SPİKERİ    Önce, Yazım Kılavuzu´nun (TDK) 46. sayfasındaki kuralı okuyalım : “UYARI : Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Çiçek, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, Özbek, Recep, Yiğit, Bosna-Hersek, Gaziantep, Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen… Devamı

Çağdaş Akbaş

*  Çağdaş Akbaş, atv, 16.07.2010/18.58: “Uçaklar, Heronlardan 15 nat daha hızlı.”    Kelimenin Türkçe karşılığı (deniz mili) varken, İngilizcesini (knot) kullanmak!    Hilal TV’nin duayen (!) spikeri Sırrı Er de bir zamanlar, “deniz mili” demek varken “kınot” der dururdu, kulakları çınlasın…

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 02.02.2009: “İsrail kabiinesi yeniden…”, “İsrail kabiinesinin Mısır’ın arabuluculuğunda…”, “İsrail kabiinesinin en militan isimlerinden…” “Bakanlar Kurulu, hükûmet” anlamındaki kelime “kabine” (…) şeklinde seslendirilir (bk. TDK-Türkçe Sözlük). S.Er birçok kelimeyi telaffuz edemiyor!

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 02.02.2009: “Prof. Dr. Vamik Volkan’a göre Erdoğan’ın Davos’taki…” Kültür A.Ş.’de “Diksiyon Dersi Öğretim Görevlisi” olan Sırrı Er, “Amik” (Ovası) der gibi, “Vamik” (..) diyor, “Vaamık” demesi gerekirken!!! Sırrı Er’in, Lâmi’nin 5981 beyitlik, “Vâmık ve Azrâ” adlı mesnevisinden haberi olmadığı anlaşılıyor… Duayen spiker (!)… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 02.02.2009: “Kezban Hatemi (…)…” Sırrı Er, eski İran Cuhhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin (“Haatemi” şeklinde seslendirilir) adını, hiç duymamış olacak ki… Hem duayen spiker (!) unvanını kullanacaksınız…

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 02.02.2009: “Japonya’da olduğu gibi,Türkiye’de de kişi başına düşen gelir yani Gayri Safi Millî Hasıla’nın oranı 35.000 dolar olursa, burdan da çok giden olacaktır.” Sırrı Er , “Gayri Safi Millî Hasıla”yı, “Kişi başına düşen millî gelir” sanıyor (!!!) ayrıca “oran” kelimesini gereksiz yere kullanıyor…… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, Hilal TV, 18.12.2009: “Paniğe sebep olan…”, “Doğan’a rakip olacağı…”, “… tanınmasına sebep olduğunu…” Liselerde ve üniversitede diksiyon dersleri verdiğini sık sık yineleyen Sırrı Er’in, ulama kuralından haberi yok!!! “Se-be-bo-lan”, “ra-ki-bo-la-ca-ğı” ve “se-be-bol-du-ğu-nu” deme becerisini gösteremeyen spikerimizin, öğreneceği daha “çook” şey var!!!

Fuat Kozluklu

*  Fuat Kozluklu, atv, 27.02.2009/ 19.19: “… oğul ekonomik kılasta…” Fuat Kozluklu da meslektaşı Sırrı Er gibi, “L” harfini kalın olarak seslendiriyor, “oğul ekonomik klâsta” demek, o kadar zor değil; ha gayret…

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, 26.02.2009: “… tamamlanan nükleer santralda…”, “… İran’ın ilk nükleer santralı…”, “…Buşehr nükleer santralını…” “Santral” kelimesindeki “L” harfi ince olarak seslendirilir. Sırrı Er bu kuralı (bk. TDK-Yazım Kılavuzu) bilmiyor ve “santral” kelimesine getirilen eklerin tümünü kalın olarak seslendiriyor. Aynı hataya, “kontrol” kelimesinde de düşüyor ve “Amsterdam’a… Devamı

Sırrı Er

* Sırrı Er, www.mehmetnuriparmaksiz.com, 03.03.2009: “Toron Karacaoğlu, Tarık Gürcan ve Mesut Mertcan. Biz bu insanları dinleyerek büyüdük, bu değerlerden eğitim alarak kendimizi geliştirdik. Bu gibi insanların sayısında da her geçen gün azalma oluyor. Nesilleri tükenmek üzere demek istemiyorum ama maalesef biz bu insanlar hayatta iken kıymetini bilmiyoruz. Yaşarken bu değerlerini… Devamı

Sırrı Er

*  Sırrı Er, Hilal’de Sabah, 17.02.2009: “… bilirkişi raporuna göre 47 nokta 603 nokta 9 yeni Türk Lirası’nı haksız kazanç olarak zimmete geçirmiş.” Sırrı Er, elindeki Vakit gazetesini okuyamıyor. Haberin tercümesi: “… bilirkişi raporuna göre 47 milyon 653 bin yeni Türk Lirası’nı zimmete geçirmiş.” Benzer hata, Taraf gazetesini okurken de… Devamı

Serkan Aksarı

 Serkan Aksarı, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 18.03.2009: “Kurucu ve yönetici şemaası…”, “… yer aldığı şemaayı…”, “… şemaada CHP lideri…”, “… şemaada yer aldı…”, “… MİT şemaası…” Kanalın spikeri, “1. Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim. 2. Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı” anlamındaki kelimeyi telaffuz… Devamı

Serkan Aksarı

l Serkan Aksarı, Hilal TV, 12.03.2009: “Değmesin mabedimin göğsüne namahrem (…) eli…” “Yabancı, el” anlamındaki kelime “naamahrem” şeklinde seslendirilir. Spikerimiz “na” ön ekinin, “naa” şeklinde seslendirileceğini bilmiyor…

Zahide Ülkü Bakiler

*  Zahide Ülkü Bakiler, Hilal TV, 13.03.2009/13.15: “… folklor ekiplerinin oyunlarıyla…” “Folklor”un “halk bilimi” olduğunu bilmeyen kanalın haber yetkilileri ve spikeri, bilinen yanlışı tekrarlıyor ve “halk oyunları”nı, “folklor” yapıp çıkıyor işin içinden…

Sırrı Er

l Sırrı Er, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 19.03.2009: “… yaklaşan seçim tarihine kadar yeni nüfus cüzdanlarını alamayacakları ve Anayasa’nın 67. maddesinde öngörülen oy cüzdanlarını alamayacakları, kullanma hakları  kullanamayacakları anlaşılmıştır.” Yılların “spikeri” (!) önündeki metni okuyamıyor. Haberin tercümesi: “…yaklaşan seçim tarihine kadar yeni nüfus cüzdanlarını alamayacakları ve Anayasa’nın 67. maddesinde öngörülen… Devamı

Mualla Orhan

* Mualla Orhon, Elveda Hüzün, Avcıol Basım Yayın, İstanbul-2007, s. 13: “Eğilip açık kalan paltomun düğmelerini ilikledi.” Roman kahramanı kadın olduğuna göre, iliklenen “palto” değil “manto”dur. Mualla Orhon, Tulûhan Tekelioğlu’nun Habertürk gazetesinde yaptığı hataya düşüyor…

Serkan Aksarı

*  Serkan Aksarı, Hilal TV, Hilal’de Sabah, 18.03.2009 : “Kurucu ve yönetici şemaası…”, “… yer aldığı şemaayı…”, “… şemaada CHP lideri…”, “… şemaada yer aldı…”, “… MİT şemaası…”  Kanalın spikeri, “1. Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim. 2. Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı” anlamındaki… Devamı