Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 15.07.2010: “Şile’de bir plaj.. Plajda bir can kurtaran kulesi.. Kulede bir cankurtaran. Buraya kadar tamam.. Ama geceyi nerde eskittiği belli can kurtaran horul horul uyuyor.”    “Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse” anlamındaki kelime “cankurtaran” şekline yazılır. Kelime bir kere… Devamı

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, NTV, 23.02.2009/21.32: “Fenerbahçe ala ala Jossiko’yu aldı…”, “Jossiko…” İspanyolcada “J” harfi, “H” olarak seslendirilir. “Juan (Huan) Carlos”, “Juan (Huan) Peron” gibi…

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 22.4.2010: “Ne zamanki ‘Ölmüş’ Emek’i kurtarmak için harekete geçildi. Kıyamet o zaman koptu..”    “Bağlaç” “ki” kelimeye bitişik yazılmaz. Doğru yazım: Ne zaman ki… “Hıncal Uluç, her zamanki gibi yazım kurallarına uymuyor” denilir de…

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 23.05.2009 : “Bu Romen, benim ülkeme, alenen ve resmen hakaret etti.”   Sayın Uluç, bir Rumen olan Lucescu’yu, “Romen” (Eski Roma halkından olan kimse- bk.TDK-Güncel Türkçe Sözlük) yapıyor!!!   Rumen : Romanya halkından ya da bu halkın soyundan olan kimse (bk. Dil Derneği-Türkçe Sözlük).

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 21.10.2009: “‘Ne mutlu Türküm diyene’ Atatürk’ün hem de en anlamlı, en güzel lafı değil mi?.”    Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu, s. 46). Doğru yazım: “Türk’üm”

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 20.10.2009: “Bu milletin vergilerini, bir takım kendini beğenmiş sözüm ona entel, dantel züppelere dağıtmaya hakkın var mı?.”    “Kimi, bazı” anlamındaki sıfatın doğru yazımı “bir takım” değil, “birtakım”dır. “Fenerbahçe, korkulacak bir takım” denilir de…

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 21.11.2009: “All Star’da basın tribününde kaç Türk gazeteci vardı. Kaç kişi yazdı, onu söyle bana.. Ötesi lafu güzaf!..”    “Boş söz” anlamındaki kelime, “lafu güzaf” değil, “lafügüzaf”tır… (bk. TDK-Türkçe Sözlük)

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 15.10.2009: “Fenike’den Alanya’ya Türk Rivierasını dünya cazibesi haline getirir..”    Hıncal Uluç, MÖ XII. yüzyılda tarih sahnesinden çekilen Sami kavmi “Fenike Medeniyeti” ile Antalya’nin “Finike”ilçesini karıştırıyor.

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 03.07.2010: “Ama şimdi kan içip kızılcık şerbeti deme zamanı.”    “Çok eziyet çektiği hâlde durumunu iyi göstermek” anlamındaki deyimin doğrusu, “Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek”tir. bk. TDK-Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü.

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 02.03.2010: “‘Bunun’ demiş, ‘Aynisini yap bana.. Saat dörtte alırım..’”,  “Ceketi yarım saatte diktim, ama bu lekenin aynisini yapabilmek beş saatimi aldı.”    “Özdeşi/tıpkısı” anlamındaki kelime “ayni” değil, “aynı”dır. Bilindiği gibi “ayni”nin iki anlamı var: 1- “Para olarak değil, mal ya da nesne olarak verilen. 2- Gözle… Devamı