İbrahim Tenekeci

*  İbrahim Tenekeci, www.sanatalemi.net, 21.11.2008: “…internette falan yayınlıyorlar…”, “… video görüntüleri yayınlanıyor…” İbrahim Tenekeci de son günlerin modasına uyarak, “yayınlamak” uydurmasını kullanıyor, “yayımlamak” (neşretmek) yerine…

İbrahim Tenekeci

*  İbrahim Tenekeci, Millî Gazete, 12.10.2009: “Bir yandan Amerika’yı protesto ediyor, öte yandan ‘yükselecek’ diye Amerikan Doları’na yatırım yapıyoruz.”    “Dolar” özel isim değildir; bu nedenle küçük harfle başlatılması gerekir. Bu bir kuraldır. (bk. TDK-Yazım Kılavuzu)

İbrahim Tenekeci

*  İbrahim Tenekeci, Millî Gazete, 19.08.2009: “Oysa milli demek, dini demektir.”    “Millî Gazete’de düzeltmenlik de yaptığını belirten İbrahim Tenekeci, yazılarında imla kurallarına uymuyor ve “millî” kelimesini “milli” (milli toprak!!!); “dinî” (dinle ilgili) kelimesini de “dini” (“din”in “i” hâli) şeklinde yazıyor!

İbrahim Tenekeci

*  İbrahim Tenekeci, Millî Gazete, 23.06.2010: “1071 tarihli Malazgirt Meydan Muharebesine bakıldığında, bu modelin ne olduğu, nasıl işlediği çok iyi görülecektir.”    “Gün”, “ay” ve “yıl” belirtilmeden tarihli denilmez. Hem adı geçen gazetede düzeltmenlik de yaptığınızı belirteceksiniz…