İskender Pala

  *  İskender Pala, Zaman, 26.05.2009 : “İki yüzlü, kötü ahlaklı dedikoducuları semtine yaklaştırma.”     Anlaşılan Sayın Pala, bir sürç-ü kalem sonucu, “iki yüzlü” (riyakâr) ile “iki yüzlü”yü (iki tarafı olan; iki tarafı kullanılan) karıştırmış…