İsmet Berkan

*  İsmet Berkan, Radikal, 01.05.2010: “Çok mahçup biçimde ‘anadillerde yayın yapma izni’ getirmişti o reform. ”    1. yanlış: “Utangaç” anlamındaki sıfat, “mahçup” değil, “mahcup”tur. 2. yanlış: Yayın yapma izni “anadillerde” değil, “anadillerinde”dir.

İsmet Berkan

*  İsmet Berkan, Radikal, 24.10.2009: “Ama bundan 40 yıl önce bile, ortada ne GPS ne de başka cihazlar yoktu,”    “Ne… ne…” tekrarlamalı bağlaç kullanıldığında, yüklem olumlu olur. Bu bir kuraldır (bk. Türkçe Sözlük-Ankara 2005).