Kürşat Bumin

*  Kürşat Bumin, Yeni Şafak, 23.05.2009 : “Bir tuhaf ‘kuvvetler ayrımı’ pratiği…”   “Her bir faaliyeti bir organa verilmek suretiyle devlet işlerinin muhtelif organlar arasında taksim edilmesi” prensibi (Yasama-Yürütme-Yargı) “kuvvetler ayrımı” değil, “kuvvetler ayrılığı”dır.   Kürşat Bumin yazısında tam on kere bu hataya düşmüş…

Kürşat Bumin

*  Kürşat Bumin, NTV, 23.02.2010/20.51: “Silahlı Kuvvetler’in reforme olması…”    K. Bumin, “Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme, düzeltim, ıslahat” anlamındaki “reform” kelimesini kullanmak varken; dilimizde olmayan “reforme” kelimesini kullanmakta bir sakınca görmüyor.