Mehmet Tezkan

*  Mehmet Tezkan, Milliyet, 06.08.2010: “Saraçoğlu şahane ama!.. Saraçoğlu stadını severim.. ” Stadın adı “Saraçoğlu” değil, “Saracoğlu”dur. Mesut Yılmaz Hükûmeti’nde Devlet Bakanlığı yapan Rüşdü (Rüştü değil) Saracoğlu, soyadını yanlış yazanları uyarırdı. Bu kez uyarı bizden gelsin bakalım…

Mehmet Tezkan

*  Mehmet Tezkan, Milliyet, 09.08.2010: “Bir başbakanı Yüce Divan’a göndermenin darbe zihniyeti olduğunu sık sık vurguluyor ya.. Kendisini Menderes ile özleştiriyor..” “Özleştirmek”in anlamı, “Öz durumuna getirmek, özlü durum kazandırmak, arılaştırmak”tır. Cümlede kullanılması gereken kelime, “Özdeş duruma getirmek” anlamında, “özdeşleştirmek”tir (bk. TDK-Türkçe Sözlük).

Mehmet Tezkan

*  Mehmet Tezkan, Milliyet, 01.03.2010: “Veda’yı izleyince en yakın arkadaşı, yaveri olan Salih Bozok’un Atatürk ölünce neden intihar ettiğini çok iyi anlıyorsunuz..”    Salih Bozok intihar etmedi (İntihar etmiş olsaydı ölürdü…); intihara teşebbüs etti.