Mehveş Evin

*  Mehveş Evin, Milliyet/Cadde, 01.08.2010: “Ama yok, her ünlü Türk pek melake, pek kusursuzdur!”    “Melekler” anlamındaki kelime “melake” değil, “melaike”dir (bk. TDK-Türkçe Sözlük).