Nedim Odabaş

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 24.09.2008 : “Doğan Grubu, Başbakan Tayyip Erdoğan partililerine ‘Bu gazeteleri boykot edin, evinize sokmayın’ deyince, vaveylayı kopardılar…”  Özne “Doğan Grubu” olunca fiil tekil olur. Bu bir kuraldır.  Bir başka kural da “Genelkurmay” adının bitişik yazılmasıdır (bk. TDK-Türkçe Sözlük); Nedim Odabaş bu kurala uynuyor ve “Genel… Devamı

Cafer Keklikçi

*  Cafer Keklikçi, Millî Gazete, 01.08.2009 :  “…gürültü kirliliğiyle kulakları ve daha ötesi beyni ve kalbi dolmuş kimselerin hırs kapanına kapılması içten bile değil.”    “Çok kolay” anlamındaki deyimin doğrusu “işten bile değil”dir amma…

İbrahim Tenekeci

*  İbrahim Tenekeci, Millî Gazete, 12.10.2009: “Bir yandan Amerika’yı protesto ediyor, öte yandan ‘yükselecek’ diye Amerikan Doları’na yatırım yapıyoruz.”    “Dolar” özel isim değildir; bu nedenle küçük harfle başlatılması gerekir. Bu bir kuraldır. (bk. TDK-Yazım Kılavuzu)

Ali Haydar Haksal

*  Ali Haydar Haksal, Millî Gazete, 14.11.2009: “Aklıselim insanlar bunu elbette zihin dünyalarında büyütürler.”    “Sağduyu” anlamındaki isim, “aklıselim insanlar” şeklinde değil, “aklıselim sahibi insanlar” şeklinde kullanılır!!!

Millî Gazete

*  Millî Gazete, 28.03.2009: “Dolayısıyla önemli bir muhtevaya sahip olan yazı tefrikası, ‘tarihi (doğrusu “tarihî” H.M.) tekerrürü görme’ açısından ehemmiyete haiz.”    “Taşıyan” anlamındaki “haiz” kelimesinden önce, “ehemmiyeti” değil, “ehemmiyete” yazarsanız cümle düşük olur…  Gazetenin düzeltmeni İbrahim Tenekeci’nin kulağını çınlatalım mı?

İbrahim Tenekeci

*  İbrahim Tenekeci, Millî Gazete, 19.08.2009: “Oysa milli demek, dini demektir.”    “Millî Gazete’de düzeltmenlik de yaptığını belirten İbrahim Tenekeci, yazılarında imla kurallarına uymuyor ve “millî” kelimesini “milli” (milli toprak!!!); “dinî” (dinle ilgili) kelimesini de “dini” (“din”in “i” hâli) şeklinde yazıyor!

Nedim Odabaş

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 16.09.2009): “İzmit sınırında oturanda ‘Ben İstanbul’da ikamet ediyorum”‘diyor…”, ” … ama, ilk fırsatta birileri buralara gelip yeşil alanları bile gaspedebebiliyor.”    1. yanlış: “Dahi” anlamındaki “da” ayrı yazılır. Doğru yazım: “…oturan da…    2. yanlış: “gaspedebebiliyor1 yazımı yanlış, doğrusu: “gasbedebiliyor”

Nedim Hazar

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 06.10.2009: “Kimliklerini televizyonlardan kendilerine vazedilen dünya, kahraman ve karakterler etrafında biçimliyorlar.”    “Vazetmek”in anlamı “Koymak, konulmak”tır. “Kimliklerini, televizyonlardan kendilerine dayatılan…” demek varken…