Mirgün Cabas

*  Mirgün Cabaş, NTV Radyo, 11.03. 2009/11.42: “TÜBİTAĞ”ı kimin yöneteceği… “TÜBİTAK” kısaltmasına sesli harfle ek ulandığında, “K” harfi yumuşamaz. Bu bir kuraldır (bk.TDK-Yazım Kılavuzu).

Mirgün Çabaş

 Mirgün Cabaş, NTV Radyo, 11.03. 2009/11.42: “TÜBİTAĞ”ı kimin yöneteceği… “TÜBİTAK” kısaltmasına sesli harfle ek ulandığında, “K” harfi yumuşamaz. Bu bir kuraldır (bk.TDK-Yazım Kılavuzu).