Müfit Yüksel

*  Müfit Yüksel, NTV, 16.07.2010/0.29: Rijit ulus devlet…”    Kelimenin Türkçe karşılıkları (değişmez, eğilmez, bükülmez, dimdik, sert) varken, İngilizcesini (rigid) kullanmak…