Mümtaz’er Türköne

*  Mümtaz’er Türköne, Zaman, 13.04.2009: “Ordu önce ikiye (İttihat ve Terakki-Hürriyet ve İhtilaf fırkaları), sonra daha küçük parçalara bölünmüştür.”    İkinci Meşrutiyet döneminde, iktidardaki İttihat ve Terakki Fırkası’na karşı kurulmuş olan en önemli muhalefet partisinin adı, “Hürriyet ve İhtilaf Fırkası” değil, “Hürriyet ve İtilaf Fırkası”dır.