Nedim Odabaş

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 24.09.2008 : “Doğan Grubu, Başbakan Tayyip Erdoğan partililerine ‘Bu gazeteleri boykot edin, evinize sokmayın’ deyince, vaveylayı kopardılar…”  Özne “Doğan Grubu” olunca fiil tekil olur. Bu bir kuraldır.  Bir başka kural da “Genelkurmay” adının bitişik yazılmasıdır (bk. TDK-Türkçe Sözlük); Nedim Odabaş bu kurala uynuyor ve “Genel… Devamı

Nedim Odabaş

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 16.09.2009): “İzmit sınırında oturanda ‘Ben İstanbul’da ikamet ediyorum”‘diyor…”, ” … ama, ilk fırsatta birileri buralara gelip yeşil alanları bile gaspedebebiliyor.”    1. yanlış: “Dahi” anlamındaki “da” ayrı yazılır. Doğru yazım: “…oturan da…    2. yanlış: “gaspedebebiliyor1 yazımı yanlış, doğrusu: “gasbedebiliyor”

Nedim Hazar

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 06.10.2009: “Kimliklerini televizyonlardan kendilerine vazedilen dünya, kahraman ve karakterler etrafında biçimliyorlar.”    “Vazetmek”in anlamı “Koymak, konulmak”tır. “Kimliklerini, televizyonlardan kendilerine dayatılan…” demek varken…

Nedim Odabaş

*  Nedim Odabaş, Millî Gazete, 09.06.2010: “…bu Yahudi sermayeli medya kuruluşları allem kalem ediyor…”    “Bir işi istediği duruma getirmek için her türlü kurnazca çareye başvurmak”  anlamındaki deyimin doğrusu, “allem kallem etmek” değil, “allem etmek kallem etmek”tir. bk. TDK-Türkçe Sözlük.