Özge Özsağman

*  Özge Özsağman, Haber Türk, 27.05.2009/22.36 : “… böyle vakaanın olmadığını…”   “Olay, hadise” anlamındaki kelime “vak’a” şeklinde seslendirilir “amma”…