Rahmi Özkan

*  Rahmi Özkan, Tatlı Sert, atv, 17.06.2010: “Eğer balkonda bir itişme kalkışma gördüysen komşu olarak…”    “Kalkışma” nın anlamı, “İsyan, ayaklanma, kıyam”dır. Cümlede kullanılması gereken kelime, “dürtüşme, itişme” anlamında “kakışma”dır.    Müge Anlı, “kakışmak” fiiilini “kakaklamak” şeklinde kullanmıştı. Fiili bozma sırası R.Özkan’a gelmiş olacak ki…

Rahmi Özkan

*  Rahmi Özkan, Tatlı Sert, atv, 17.06.2010: “Her gün o anneyi babayı sükût-u hayale uğratmak ne demek yani?”    “Hayal kırıklığı” anlamındaki kelime, “sükut-u hayal” değil”, “sukutuhayal”dir. Bilindiği gib, “sukut”un anlamu düşme”, “sükût”un anlamı, “sessizlik”tir!

Rahmi Özkan

*  Rahmi Özkan, Tatlı Sert, atv, 09.02.2010: “18 yaşından küçük yaratıkların hepsi çocuk sayılır.”    “Yaratık”ın anlamı “Yaratılmış canlı varlık, mahluk” olduğuna göre; 18 yaşındaki bir köpek, çocuk mu sayılır? Köpeklerin ömrü büyük ırklarda ortalama 10 – 12 yıl, küçük ırklarda ise 12 – 16 yıl olduğuna göre…