Ruhat Mengi

*  Ruhat Mengi, Star TV, 01.02.2009/ 14.27: “… dinî ibadetlerin girmemesi…” “İbadet”in anlamı, “bir dinin buyruklarını yerine getirme” olduğuna göre, gereksiz anlamsal yineleme yapılarak, “dinî ibadet” denilmez.

Ruhat Mengi

 *  Ruhat Mengi, Star TV, 15.02.2009/ 14.48: “Bunda ne mahsuru (doğrusu “mahzuru”) var? “Mahsur” (kuşatılmış) ile “mahzur”u (sakınca) karıştırma sırası Ruhat Mengi’ye gelmiş olacak ki…

Ruhat Mengi

*  Ruhat Mengi, Her Açıdan, Star TV, 11.04.2010/13..20: “Direk ben sorumlu tutuluyorum.”    “1- Aracısız. 2- Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruc. 3- Doğrudan, doğrudan doğruya” anlamındaki kelime “direk” değil, “direkt”tir

Ruhat Mengi

*  Ruhat Mengi, Star TV, 04.04.2010/12.49: “KPSS sınavına değinmiştik”, “KPSS sınavı konuluyor.”    KPSS kısaltmasının sondaki harfinin anlamı, “sınavı” olduğuna göre “GAP Projesi”, “İMÇ Çarşısı” der gibi, gereksiz tekrarlama yapılamaz…