Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 15.07.2010: “Şile’de bir plaj.. Plajda bir can kurtaran kulesi.. Kulede bir cankurtaran. Buraya kadar tamam.. Ama geceyi nerde eskittiği belli can kurtaran horul horul uyuyor.”    “Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse” anlamındaki kelime “cankurtaran” şekline yazılır. Kelime bir kere… Devamı

Erdal Şafak

*  Erdal Şafak, Sabah, 18.07.2010: “Birçok belediyeyi ‘Arka bahçe’ye dönüştürmeleri de.”, “Ve çünkü terör örgütü bir kez kentlerde, kasabalarda ‘Arka bahçe’den ‘Ön bahçe’ye geçerse…”    “Bir bölgeyi çevreleyen ve onunla ekonomik ve toplumsal etkileşim içinde bulunan bölge, hinterlant” anlamındaki isim “arka bahçe” değil, “arkabahçe”dir.

Sabah

*  www.sabah.com.tr, başlık, 29.09.2008/12.00 : “Erkeklerde prostat için soyunsun.”  “Dahi” anlamındaki “de”nin kelimeye bitişik yazılması, hem de başlıkta…

Ebru Kılıçoğlu

*  Ebru Kılıçoğlu, Sabah, 03.10.2008 : “… penaltıyı Milan Baros da gole çeviriyor (…) Çaba var belki… Ama kuru sıkı (doğru yazım : kurusıkı -H.M.) olunca tehlike yaratmıyor.”   Ebru Kılıçoğlu, “kurusıkı”nın anlamını bilmiyor. “Kurusıkı”nın anlamı :1)  Yalnız barut doldurulmuş, çekirdeksiz tüfek veya tabanca mermisi. 2) Bu mermiyi patlatan bir… Devamı

Ömer Üründül

*  Ömer Üründül, Sabah, 13.07.2010: “Ama hücumda etkili olamıyorlardı. Çünkü İspanya’da sağlam defans bloğunun yanında etkili de pres yapan bir takımdı.” , “Hollanda da topu iyi kullanan, kollektif yapısı oturmuş organize bir takımdı.”, ” Hollanda’nın defans bloğu da beklenenden çok daha az hatasız oynadı.”, “Hem sayısal eksikliğe düşmüşlerdi, hem de… Devamı

Engin Ardıç

*  Engin Ardıç, Sabah, 29.04.2010: “Kenan Evren’in, Haydar Saltık’ın ve onların hık deyicisi Orhan Aldıkaçtı’nın ‘bilimsel’ görüşlerine hayranlık duyuyor olmalı!”    “Başkasına yardım edecek veya yüreklendirecek gücü olmadığı hâlde öyle görünüp yardakçılık eden kimse” anlamında kullanılan bir sözde geçen kelime “hık” değil, “hınk”tır.

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 22.4.2010: “Ne zamanki ‘Ölmüş’ Emek’i kurtarmak için harekete geçildi. Kıyamet o zaman koptu..”    “Bağlaç” “ki” kelimeye bitişik yazılmaz. Doğru yazım: Ne zaman ki… “Hıncal Uluç, her zamanki gibi yazım kurallarına uymuyor” denilir de…

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 23.05.2009 : “Bu Romen, benim ülkeme, alenen ve resmen hakaret etti.”   Sayın Uluç, bir Rumen olan Lucescu’yu, “Romen” (Eski Roma halkından olan kimse- bk.TDK-Güncel Türkçe Sözlük) yapıyor!!!   Rumen : Romanya halkından ya da bu halkın soyundan olan kimse (bk. Dil Derneği-Türkçe Sözlük).

Nazlı Ilıcak

*  Nazlı Ilıcak, Sabah, 12.10.2009 : “Öküzün altında buzağı arandığına, her adımda, ‘zülfüyara dokundu/dokunmadı’ hesabı yapıldığına göre…”    “Hatırlı, güçlü bir kimseyi veya bir makamı gücendirmek, darılmasına yol açmak” anlamındaki deyimin doğrusu “zülfüyâre dokunmak”tır (bk. TDK-Türkçe Sözlük).

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 21.10.2009: “‘Ne mutlu Türküm diyene’ Atatürk’ün hem de en anlamlı, en güzel lafı değil mi?.”    Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır (bk. TDK-Yazım Kılavuzu, s. 46). Doğru yazım: “Türk’üm”

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 20.10.2009: “Bu milletin vergilerini, bir takım kendini beğenmiş sözüm ona entel, dantel züppelere dağıtmaya hakkın var mı?.”    “Kimi, bazı” anlamındaki sıfatın doğru yazımı “bir takım” değil, “birtakım”dır. “Fenerbahçe, korkulacak bir takım” denilir de…

Şelale Kadak

*  Şelale Kadak, Sabah, 10.11.2009: “Hem de kendi adını taşıyan bir zeytin fidesini toprağa ekti.”    “Fide”ler (ve fidanlar) ekilmez, dikilir. Buğday, arpa ve çavdar vb. ekilir de…

Şelale Kadak

*  Şelale Kadak, Sabah, 18.11.2009: “Mavi Senfoni isimli eseri açık artırmada 2.2 milyon liraya alıcı bulunca, bir anda yaşayan en pahalı ressamlardan biri konumuna yükselen Burhan Doğançay’ın en büyük koleksiyonerinin…”    Pahalı olan ressam Burhan Doğançay mı, yoksa eseri mi? Bir açıklayıveren çıksa da

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 21.11.2009: “All Star’da basın tribününde kaç Türk gazeteci vardı. Kaç kişi yazdı, onu söyle bana.. Ötesi lafu güzaf!..”    “Boş söz” anlamındaki kelime, “lafu güzaf” değil, “lafügüzaf”tır… (bk. TDK-Türkçe Sözlük)

Nazlı Ilıcak

*  Nazlı Ilıcak, Sabah, 08.11.2009: “Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO), korkusunun yaşandığı şu günlerde…”    Değiştirilen “genetik” (kalıtım bilimi) değil, “gen”dir (İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge) amma…

Sinan Aydın

*  Sinan Aydın, Sabah, 14.10.2009 : “Annesiyle odun topladığı enkaz çökünce kendini dışarı atan Aleyna, komşuların yardımıyla annesini göçükten çıkardı.”, “Göçük altından annesini kurtardı.”)    1. yanlış: Çöken enkaz değil, haber metninde belirtildiği gibi, duvardır. Zaten enkaz çökmez!    2. yanlış: Anne, yine haber metninde belirtildiği gibi, göçük altından değil,… Devamı

Engin Ardıç

*  Engin Ardıç, Sabah,13.10.2009: “Kendilerinden ‘sıtkımın sıyrılması’ o döneme rastlar.”    “Birine karşı duyulan güven ve inancı yitirmek” anlamındaki deyim, “sıtkı sıyrılmak değil, “sıdkı sıyrılmak”tır.

Hıncal Uluç

*  Hıncal Uluç, Sabah, 15.10.2009: “Fenike’den Alanya’ya Türk Rivierasını dünya cazibesi haline getirir..”    Hıncal Uluç, MÖ XII. yüzyılda tarih sahnesinden çekilen Sami kavmi “Fenike Medeniyeti” ile Antalya’nin “Finike”ilçesini karıştırıyor.