Şamil Tayyar

*  Şamil Tayyar, Star, 25.08.2010: “Ne Yaşar Büyükanıt ne İlker Başbuğ, onların gözünde ‘kodu mu oturtan general’ olmadı.”  “Ne… ne…” tekrarlamalı bağlacın kullanıldığı  cümlelerde fiil olumlu olmalıdır. Bu bir kuraldır. (bk. TDK-Türkçe Sözlük)  Doğru yazım: “… kodu mu oturtan general’ oldu.”